- querzion - the way of nevyn

Senaste inläggen

Av Slisk Lindqvist - Fredag 3 maj 18:11

The bird is the word. 

 

I have partly or all to often sat down to think of the implications that our minds put other in every day. A couple of words from me could be interpeted by one, as one thing, a second, a second thing, a third by their point of view, but all to seldom in which I actually ment by them. I encounter this problem very often actually. You write something and from one persons view, just one word could have a whole other association pattern to them and through that the whole text will have a new meaning, and by that I either have a new friend, or enemy that I will have to discuss their perception with and rarely is it that the outsider actually takes their time to listen with open ears, God forbid that they actually get a new viewpoint of a problem or how we see life etc.

 

From time to time, I do excell to be very harsh with my attitude, not from my perception, but from the others perception of the whole incident and usually when I talk, I end up sparking a whole lot of attention towards me, it's electric. I speak with passion, and the energy that I give out is so rare, that it's instead understood as something totally different, and it changes me and how the zenversation goes to tune. Totally. 

 

I have tried to teach others that how I express myself is not my problem, because what is my problem is how you respond, and I could never controll how you associate with what is said. Usually we choose our battles carefully, by determening the outcome on beforehand, so that we don't jump in and become a fool. I don't, I just utter the words that comes to mind, with no thought of the CON-sequence hereafter. Because I know that I can't control how You react to the words used. I am me, I am with Truth. 

Let's take the equal value, I usually stand alone in my thoughtpatterns because I think that A snail, a leaf etc. has the same value as a human, since it's life, it's from the same energy so there is no viewable difference in that, only in the forms that they have taken, and that should still be respected. Same goes for the thoughts about humans, there aren't really any big difference between humans, more than the actions they have taken based on the very little information that they have had by that time. 

There are philosophers in our time that have renound names, and since mine is none of them, what I say usually isn't as valuable as those with known names. Why is that? Everyone have their experiences of life, they have all suffered, so from my point of view they are all equaly as interesting when it comes to the truth of life that they have endured. We live in a world where we are constantly conditioned into believing that we NEED certain skills in order to do certain stuff, well in some cases I will have to agree. Mostly because I say that the source of greatness in an area is not the amount of information you carry with you, but instead how passionate your interests are in that work, because its is your hobby & your life at once. The very 'best' of us are actually as ordinary as your neighbour next door. Think about it. 

Specialists aren't flawless, they are humans that have been passionate in one area or more and have read up on that their whole lives, If you as a horselover ended up knowing everything there is to know about a horse, and you don't have a certificate, then you are of no value to the those that work within that area of expertise, but If you are compared with a scholar, usually you know a bit less or twice as much, because it was a passionate interest, but at the same time you could be a hopeless case in other things like cars, computers, flowers etc. and would have to take help from others. This is how everyone is, even the specialists of the world, the experts, because? They are human. 

I have a diagnose, or rather a couple more, and by the years end I will probably have one or two more again, because of... Specialists. Yeah, because a certificate makes you the knower of everything, just because you can see some patterns. I see really large patterns, and I see them everywhere on a macro scale. This could be because I am said to have aspergers syndrome or it could be because it's one of my interests. I tend to look for answers where others think they are done, and I combine it with my knowledge and experience and my analytic behavior and I have ended up seeing a pattern, that Is so clear to me that others instead call me a fool. Well, statistically, most people aren't appriciated or taken seriously before death. So I will have to let it be till my last days on earth. 

Well, back to the core subject! How we Perceive others and judge them by one frase and stick to that. As if humans never do anything wrong, but I think like this instead. You aren't judging me, you are judging what you see and that image is your own reflection and that is a bit sad, because you end up loosing more that way, since you didin't give yourself a chance to encounter this new perception, you just dismissed it, because you didn't like it. So did you dismiss me, I don't feel deprived, I couldn't possibly have lost anything that wouldn't even listen to me. So did you dismiss yourself, possibly a new experience, but that was your choice. I think that this is a very interesting subject, as of now anyway. Tomorrow, I will probably think of something new to write about. Thanks for reading. 

   

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - Fredag 3 maj 15:46

Missförståndet som skapar Rädsla.

 

Alla är väl religiösa / troende på ett eller annat sätt, de som inte tror på sig själva vänder sig till en förklaring genom vetenskap, insikt, vänner eller religion, de som inte förstår sig på vetenskap vänder sig till historia och allt för ofta till vetenskap som de flesta inte förstår sig på dvs. bibeln, quran, torah etc. Sen har vi de som anser sig själva varit förtryckta, de som ser ned på sig själva och intar en sorts hysteri inom andra religiösa sekter så som Scientologi, Satanism, Luciferisk tro. Vi har även de som ingått i en mer instängd och hemlighetsfull grupp av människor som bygger sin tro runt ljusbringare och kunskap, så som frimurarna eller andra 'barn' födda ur det.

 

Vi har religioner över hela världen och alla lär egentligen ut detsamma, men folk låser ofta in sig i små små bubblor och därigenom skapas vidskepelse och rädslor byggs istället upp som väggar och det slutar med att de inte är förmögna att se sambandet mellan de olika troerna som existerar, folk har inte öga för att se och detta skapar mer än gärna situationer som urartar när missförstånd stundar då de passionerat talat om för andra om vad de själva har djup tro i. Sen har vi de olika massorna som pga sina positioner, vaknat upp till att tro att de är större än andra.

När vi föds så är vi oskyldiga, när vi växer upp så är vi oskyldiga, när vi är vuxna så är det mer aktiva val, men de valen bygger på det Andra och Annat har lärt oss, så vi är fortfarande oskyldiga, när man vaknar upp ur sin dröm, denna djupa illusion som vi skapat för att finna trygghet och värme genom, så dränks man istället uatv alla synder man begått genom sitt liv och där börjar uppvaknandet ta plats, det vi kallar kristi medvetande, här är starten, vi ser felen och försöker rätta dem, vissa utav oss låter oss luras av tillståndet och ser istället oss själva som något mer än vi verkligen är, vi låter arrogansen ta över och egot få ta all sin plats. Det är här som allt skiljer sig, antingen så klarar man utav att gå igenom det hela eller så gör man det inte och de som fortsätter att se sig själva genom narcissistiska ögon utan att sätta värde på andra är dömda att falla till botten och bli förkastade av respekten som de anser sig ha rätt till.

Det här är förkastelsen utav guds ängel, det var här som Lucifer föll till jorden, pga sin stolthet och när han föll, så kunde annat ta plats och ses, men han såg sig själv som mindre värd än han var innan, och därmed kunde han inte ta emot den ovillkorliga kärleken som hela tiden lyst upp över honom. Det här är en figuration utav det mänskliga psyket och det högsta väsendet som vi kan forma oss till i just denna existens och det är fullkomlig, total oskyldighet.

Då menar jag inte oskyldig till ett brott utan mer det oskyldiga barnasinnet, det som vill upptäcka mer utav det som är runt oss, det som ser Till en annan individ och ser en likgiltig gestalt oavsett formgivningen den fått eller tagit till sig.

För mentalt och genom den energi vi bär, så är vi alla lika mycket värda, det finns ingen skillnad på liv och liv, bara det personliga värdet vi ger själva. Handlingar är inte det som sätter värdet på livet, handlingar är det som formger respekten till den individuella livsformen, men det borde inte vara så. 
När vi ännu en gång har tagit till oss de högre frekvenserna i våra liv, det är då vi kommer att sluta se olikheter, det är då vi inte tar illa upp för vad andra uttrycker.

Lägg inte skuld på andra, utan att se till dig själv först.

 

En sak som jag tänkt på väldigt mycket senaste tiden är den att energierna som vi avspeglar är de som vi bemöts utav och om vi då bemöts utav oss själva, varför lägger vi då skulden på den som bara agerar spegelbild. Det vi oftast uttrycker till andra är egentligen ord som är menade till spegelbilden dvs. till dig själv. Lägg inte skulden på andra om du bär på den själv. För det är endast den som ser felet som kan rätta det, med det sagt så är det inte andra du ska förändra utan dig själv. Om du känner dig orätt behandlad, se till dig själv först, för att det var ur din tolkning som problemet uppdagades.

 

Jag vet att det här inte är lätt, det är bland det svåraste att bemöta sig själv med, och de känslor du känner är enligt mig egentligen spegelbildens som du temporärt får ta del utav. Vi kan känna och se allt, men vi kan endast tolka och det är inte alltid rätt. Därför bör man lyssna på helheten innan man uttrycker sig, och då inte med påståenden utan snarare med respekt till individens intellekt genom frågor. För om vi kan få individen att tänka i samma banor, som en själv. Så blir det lättare att föra en vänlig zenversation. 

(Jag gillar inte ordet Konversation, då det innehåller Kon, det upplevs som påtryckande från en negativ aspekt, and in english it's Con which often enough has ill intent. Zen stands for calmness. That is why I use that instead. Calm-verse. )

This video started my thoughtpattern.  

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - Söndag 24 mars 19:47

 

I AM

Who am I? Really? I haven't really figured out that part yet, I only know that I mirror other peoples inner wisdom and give it back to those in need, trying to cure the blind, but I have no Idea if I AM the right person for the situational purpose. I have been trying to hide away from people, because I get targeted by my former friends, it's probably a new life-lesson that I have to go through, my life just went from what I thought was difficult to understanding mostly everything and then just being happy. The weather, I still hold it under my control, in one sence, but I see the reports of the devestation going on everywhere. All I can say is, STOP FOCUSING ON THE NEGATIVE, It's the same as the Positive.


(Hosanna, David's Son. in Swedish) 


HAVE I DISMISSED THE MESSIAH? 

The righteous, should not punish for the wrongdoings of others, that is why I have always been a bit weary about this person, especially everyone that tend to take up the role as the messiah since it's not the title that a sane person would ever want to have, what I understand about prophecies is that they come true out of choice either from the fear of what could happen or through the will of change. There are so many thought's going through my head, and non of it is fear. It's like everything that I say and think is already there and all I do is communicating facts from fiction, but I have a fear.... What if I AM Right? If I AM wrong, it's not going to last anyway and I will get forgotten in due time, but if I AM Right, then everything has to start over. Blank slate. RAY-EL! The lightbringer, that is the translation, the bringer of joy and the one that sheds light upon the problems and reality. Ever since my awakening it's all been so strange. 

I dismissed the moon for three days, because I thought it was a hologram, and people around me told me that the moon had vanished for three days, not to be seen. I thought that I was crazy, but the more I have been thinking of the whole thing, the more I have understood that sickness is created within the range of fear, and I was in full fear when I awakened. I don't want to write more about it right now. 

THIS WAS A NEW COMMUNICATION ON A FB FORUM. 

   


   


Av Slisk Lindqvist - Tisdag 29 jan 10:49

MINA BESVÄR?

Suttit och läst om en massa olika delar utav schizoaffektering, bipolaritet, affektering, schizofreni, psykos och annat, då jag kan.... ha haft förstärkta känslor.. ett 'litet' tag nu, eller har, fick en mindre 'hypomani' nu på morgonen, vaknade glad, euforisk, sen kom verkligheten ikapp mig, men jag tror fortfarande att jag är glad, det är en försvarsmekanism.
 
Medan läkarna vill att jag ska ta medicin och vara deras experiment, medan de sakta lobotomerar mig med litium och benzo skrämmer mig mer än att faktiskt inte klara utav att ha normala relationer med folk.


 
Senaste dagarna har varit fyllda utav starka humörssvängningar och irritation, samt aggression, som gör att jag inte tycker om mig själv. Jag uttrycker ju alltid vad jag känner direkt, så att jag inte ska gå runt med det, men det slutade ju med att många 'vänner' inte längre hade tålamod med mig och allt det här kaoset började runt 2015-2016. Jag tror att det var de anti-deppressiva som utlöste det hela.
 

KOST.

Jag har för lite magnesium i kroppen i varje fall och troligen chockartat låga värden på omega-3, så jag tänkte att jag skulle testa med en huskur innan jag låter 'idioterna som kallar sig experter' för att de läste några böcker till att lobotomera mig, med sina "bra" resultat där de skapar en myrarmé utav zombier med tablettmissbruk. Varför kan jag inte bara få äta cannabis?! Det tog bort allt det här och att ta bort raffinerat socker underlättade även själv-kontrollen utav ADHD:n.HUR SKA JAG GÖRA?!

Jag sitter och försöker analysera mina egna känslor, se vad jag känner, hjärtat känns som ett tomt energifält som det hugger i om jag fokuserar för mycket, jag vill hänga mig och sova, eller bara sova, och har knappt någon lust till något, det som motiverar mig, tenderar jag ju att på något sätt avvisa genom att visa för mycket utav mig själv. Om IQ hade varit en rättvis bedömning utav folks intelligens så hade jag just nu haft 50.

 

 

Av Slisk Lindqvist - 5 november 2018 16:45


VAD ÄR DU EGENTLIGEN FÖR EN INDIVID?

 

Det allra viktigaste och värdefullaste vi har att ge andra; är? Det är också ett utav de största och enda brotten som folk egentligen begår. Det finns inga andra brott. Allt annat är en illusion. Vi stjäl av andra, utifrån våra egna rädslor. Jag lever ett liv där jag tvingades in i att se lidelsen som skapats. För att allt är en dualitet, men även den är en illusion.Så vad är det viktigaste vi har? De flesta tycks tro att vi har en evighet och en oändlig grund utav det. Jag pratar om vår energi, simplare än så har inte någon livfilosofi någonsin varit.

Vi begränsar det vi har inom perspektivet tid. En illusion som är olika lång för oss alla, eftersom att allt som händer oss händer samtidigt, bara genom olika frekvenser.

 

 • All Energi har ett lika värde.
  Det är vår kreation, våra uttryck, vår existens, allas existens, byggstenarna till allt liv. Växt, insekt, djur, människa, jord, sol, måne.
 • Respektera allt liv.
  Dvs. All energi som uttrycks.
 • Stjäl inte.
  När du får något, så är det ett utbyte utav omtanke, när du inte uppskattar en genuin tanke eller handling skapad ur en annans tanke. Så stjäl du energi och skapar lidelse. Var alltid ärlig eller håll dig i tystnad. Oavsett så skapar du samma, bara över olika lång tid. Det du uppfattar i tid är inte vad andra uppfattar i tid. För att vi uppskattar inte vikten utav allt till ett lika värde, det har med mognad att göra.
 • Ditt liv handlar om dig och vad du kan ge andra villkorslöst. Vi har dock satt vikt på att vissa saker uppskattas mer än andra, men alla tankar tillägnade dig är uppskattningar utifrån andras uppfattningar. Gensvar är inte utav behov, men svaret visar vikten utav det som givits. Vi må få tillbaka, men det är inte alltid från samma position, tid eller energi.
 • Allt som frigör tårar, är bra.
  För att i tårarna existerar vår ånger, vår sorg, tyngderna som vi tagit på oss.

 

Jag ses utav vissa som överärlig, eller snarare otrevlig, men det är endast för att du inte förstår skillnad på det som andra säger och tar illa upp genom hur du tolkar det. Oavsett hur jag viker mig för dig, så kommer du aldrig att vara nöjd, därför är alla utav lika värde.

Alla går igenom situationer som tynger dem, och det är inte upp till oss att döma andras uppfattning utav tyngden för det de gått igenom, men jag införtalade mig alltid, från väldigt liten att det jag gick igenom inte var utav någon större tyngd, för att det fanns de som hade det värre och det är något som jag har hållit mig till och kommer fortsätta göra. Vi överreagerar, gör det värre än det egentligen är. Innerst inne så vill vi alla att andra ska se och stötta oss, men det är vad vi avspeglar i andra som visar vilka vi egentligen är. Jag är totalt självupptagen, men jag ser andra som mig. En för alla, Alla för en.

Livet går ut på att genomleva lidelse medan man förhåller sig till varandras vikt, det är medlidande. Genom ärligt och öppet bemötande. Vi har alla problem med förhållandet till oss själva genom andra, vi gillar inte alltid det vi får, men det är vad vi ger oss själva, genom den erfarenhet utav livet som vi har vid det tillfället; som utgör framtidens upplevelser. Antingen så skapar vi lidelse hos oss själva, hos andra eller så ser vi det i oss själva eller andra, oavsett så blir allt vi upplever lidelse på ett eller annat vis, det motsatta är lycka, men det som binder dem samman är uppskattningen till dess bådas existens. Utan det ena eller det andra, så stagnerar vi.

Allt för Många klarar inte utav resan i ensamhet och lämnar därför världen, för att istället skapa lidelse för andra och de som upplevt mer, vet mycket väl vad det innebär och vill inte utsätta andra för det, så de är starka för andras skull.

Det jag reagerar på är att narcissim är det centrala i allt, antingen så bryr man sig om andra eller så gör man inte det, de som endast bryr sig om sig själva tar det de tycker är vackert och bryr sig inte om dessas känslor, bara de själva blir glada. De som inte klarar utav relationer med andra tenderar att kidnappa djur, något som jag ser som ett utnyttjande för egen vinnings skull, där räddning ofta är motiveringen för vissa, för att visa andra hur godhjärtade de är, men det är inte att tänka på andra. Att ta ett annat liv och göra det till en del utav sitt egna är själviskt, då tänker jag främst på växter, insekter, reptiler och andra djur.  

Livet har en balans, det som dör, föds i något annat, eftersom att vi bara vill rädda vissa saker så föds det istället mer människor för att bibehålla balansen, för att lika värde hos de flesta är inte i allt liv; utan endast människor. 

Jag tänker låta dig behålla din version utav hur universum ser ut och fungerar, men du lurar bara dig själv. Det är ändå fritt och ovillkorligt att genom energin som skapar allt göra som man vill, det är vår fria vilja att ge eller ta, men inget går ostraffat för att det är inte utan att ge eller ta detsamma från de som försummat andras lycka. Vi ger det vi vill ha till andra, därför bör vi sluta ge till andra som blint leder livet framåt på andras bekostnad. Frivilligt gav vi andra i tron om att få detsamma, och eftersom att din lycka blev deras istället, så såg de aldrig den andras upplevelse.

Jag är självisk, jag vill få uppskattning för den energi jag lägger på andra, för att den energi som de ger i utbyte tenderar att vara ogenomtänkt. I spirtuella tankar så bör vi lämna det som ger negativ energi, men man får alltid det motsatta tillbaka, det är därför vi manipulerar andra till dess att de ser detsamma, jag ser alla ordlekar, positiva som negativa som manipulering, det är därför jag inom mig är så delad i vad som är rätt och fel, för även om världen är Void(svart) White Hole(vit(Alla färger i kombination) = Svart hål, ta det mörka från andra, ge ljuset till andra. Ljusbringaren är vi och solen.)

Enda gången vi får samma energi är när vi utmanar densamma på duell och vi kallar det kärlek, när vi fylls utav det som skapar noll resistens inom oss, när vi flyter samman med den andres frekvenser och blir en, det är vår yttersta rädsla att bemöta det som delar oss invändigt, både mentalt och fysiskt.

Vetenskap kommer att komma ikapp det här, det är inte långt kvar innan någon annan än mig också kopplar samman kvantfysik med realitet. Jag är bara så rädd för att jag gör fel i att prata om det. Som att jag skapar framtiden, dåtiden och nutiden, så att alla ska ha något att söka igenom. Jag ser alla runt mig som mig, så när jag älskar mig själv så blir det allt i existens, både det som inte syns för alla och det som kan ses utav de som är öppna för det.

En återkommande tanke för mig är att stillheten inom oss är det som separerar oss från resten och de likt mig som har ett ständigt lugn blir istället förbisedda för att vi inte visar någon resistens till livets alla cykler. Vi uppskattar allt från födsel till död och nöjer oss med det lilla vi har, för att kvantitet ändå inte inbringar kvalitet.


Vi kan begå samma misstag om och om igen, men vi får inte ett annat resultat, så länge vi inte uppskattar det som ges eller fås. Det är inte en hemlighet. Det man vill hålla dolt gömmer man öppet för alla att se, på sådana vis, så är det ingen som tar så seriöst på det. Jag trodde att upplysthet var något speciellt, men det är bara så livet är.
Läran om att se och acceptera, förlåta och sedan uppskatta erfarenheten för att gå vidare. Vi finner evig lycka genom att uppskatta det vi redan har, lidelsen skapas då genom viljan att förändra det.

Så du vet att du gör fel, men du gör det ändå, för att du hellre förbiser andra för dina egna korta åtråer, som att det skulle lära dig mer. Jag har tappat all motivation, för hur jag än tänker, så blir jag eller någon annan utnyttjad om det inte är likgiltigt. Det är inte rätt.

Ensam är stark, endast för att man kan vara sig själv.

 

 

Av Slisk Lindqvist - 29 september 2018 19:29


DIVIDE AND CONQUER; SO LET'S DO THE OPPOSITE.


Fear has divided us, SIN(SADNESS IN-SIDE) has divided us, time to balance that, but if you give in there will not be enough movment to hold all together., be separate, and stay as one in mind. That is the way of energy, that is how we become friends and respect each other. I can not bring you peace, I can only give you the information needed for you to understand. 

God is sound, and sound can do so much strange things, activate different glands in the body or even heal the body, with light from the sound. Levitate things by creating a void zone in the air, null the polarity of things. 

RAH is the hope within, the light of will; of life. Use your head, get insight.
Lucifer & Jesus are basically the same person. Desires & Righteousness.
Different Same morals, different values. 
Either you see Love in others or You see the true sadness within, I see both.
The ten armed star, Is the new hope in balance between good and bad. We can't stop everything, even if we want to.  

 

THE WAY OF LIFE; IS SIMPLE. 

There is not really that much that you need to know.  Morals are What is Right and What is Wrong.
Everyone has diffirent morals, but the values are always static.

 • All creation(life) is Equal. Life is Sacred. 
 • Respect creation(Life) & creation(Life) will Respect you.
 • Learn from others, but don't take it as the truth. Don't Critize, question them instead. 
  Listen, evaluate and act upon, if you are still unsure, bring in a neutral third.
 • We lost our memory to the past, most likely, because we stopped believing in our selves.
 • There is always a third option, and honesty, even if it may hurt is always better then a punch.
 • Judgment, can only be placed by the one that was offended. Equal force is still Equal force.
  You can give in, talk about it instead, respect always conquers, better to get a new friend.
 • We stopped respecting others and learning languages, so don't become one nation.
  Culture is needed in the future to otherwise there will be nothing for the children to experience. 
  We can work as one planet even if we are separated.

 


THE TRUTH IS STRANGER THAN FICTION;


Sound, is the answer, I noticed it while I saw a bird in the sky, there it was, it made a sound and white light came as a ring around it, that broke the magnetic downforce. That is how birds fly and navigate, by sound and the color that the sound make of. If we; will our brain, we will be able to see the friction(energy) that is made from the sound that our body makes. Everything is Magnetic and Electrical, it's opposite is electromagnetic, and it's a spectrum of frequencies. The opposite to sound is; no sound. hahaha
The intention of someone elses voice can actually manifest images in other peoples heads. Schizofrenia and why placebo is a working method. Be cause(We don't get sick if we don't believe in it, but getting sick actually makes you stronger, so you don't die from it.)

I trust that the governments in the world have tried to awaken people since the first awakenings to the truth started. What people calls magic is not magic, we are actually quantum entangling everytime, matter is electric in nature, so create things in your bubble of reality, yeah everyone has their own reality, if they don't believe in that, well, then that is not my problem. Everyone has schizofrenia, we are just trained to lose it through school.

It's important to be honest. I can't tell people right of the batch what can and cannot be done. We move between frequencies all the time without noticing it, I move between two as one. I didn't want to choose stupidity, I'm tired of the wars, and killings and murders of animals and nature, even if you may not think that much of it, killing animals, you will probably become what you eat in your next life or at least kill. Low frequencies tend to get bigger and high frequencies smaller in size. A calm body lives longer than a stressed one. Fricton, wear and tear. 


   


  

Av Slisk Lindqvist - 29 september 2018 03:58


Every frequency has it's equal and opposite reaction.
Resistance; is Relative to the motion of the energy added.
 
Think before you act out; your pain. If you can't see that anger is actually your sin(Sadness INside), how are you to differ from the rest of the idiots, when you act as if others don't feel pain. Be true to yourself, acknowledge that there is actually a limit.
 
 • Void(Thought of giving up on self. (Black hole)) --
 • Ground(Act of being defensive. (no thoughts)) +-
 • Null(Act of being offensive. (no thoughts)) -+
 • Whole(Thought of giving in. All in. (White hole)) ++
 
Ni som är sopstationer av egen skapelse, kan ju börja se till hur ni beter er mot andra, mitt motstånd utav andras funktion som universella svarta hål, gör att jag förlorar all energi och slår över till min motsatta polaritet, för vi gör så, helt naturligt, vi byter mellan positiv och negativ polaritet och när vi måste göra motstånd för att inte bli överkörd utav .... nötterna, överklassen som anser sig veta bäst innan de ens lyssnat på andra. Jag är en utav de smartaste idioterna som går i ett par skor och jag har många gånger om sagt till om vad som behövs förändras för att det ska bli bättre överlag. Det finns en massa som behandlas som en sjukdom just nu, det finns inga jäkla sjukdomar om man väljer att ta hand om sig själv istället för alla andra hela tiden. Jag vet om en massa soptippar, gråhål och svarta hål som tycker sig ha det bra men sitter och klagar eller snackar skit om andra istället för att lära sig att vara ärliga och lyssna på de som faktiskt

GENOM ERFARENHET BEVISAT DET SOM JAG SÄGER.

Det är också anledningen till att jag inte lyssnar på studier för att det är endast erfarenhet ur ett öppet perspektiv som är intressant att lära sig om. Därför är skolan bra för att indoktrinera läsning och matematik, men om man får tänka själv så lär man sig jäkligt mycket utav sina egna erfarenheter, och när man väl gått igenom sitt uppvaknande som blivit stoppat utav rädsla, så blir det också att man tar till sig information, det finns en anledning till att de som levde för 12000 år sedan var smartare än de som lever nu.
 
jag lyckades se igenom allt, jag vet varför mitt beteende utlösts och det är genom trauma hantering, och sen finns det gott om människor som gärna tror att de dör, om de inte får leva som de vill, saken är den att vi föds om hela tiden i huvudet, när vi förstår de fundamentala grunderna utav cykler, så slutar man vara rädd för att dö, det är en naturlig process utav livet. Jag har mentalt sett; fötts om ett x antal gånger. Det är när motgången blir för stor, så slår vi om invändigt, därför har vi två polariteter och när de är sammankopplade som en pendel så slutar vi bete oss som bebisar mot andra människor utan vi börjar bli de vuxna människorna som vi försöker vilseleda andra till att vi är. Det är så tröttsamt att jag känner mig mer vuxen än hela världens befolkning sammanlagt. De flesta är själviska och tänker inte på sina barns framtid, de tänker inte alls på att

GE DEM DEN BÄSTA MÖJLIGA

framtiden, istället så kör de på idioti stagnation efter så som de själva lever. Hur skulle det vara om folk slutade tänka med arslet och faktiskt slutade göra det som ungarna vill, man ger dem den bästa grunden att stå på, så att de slipper leva som nått missfoster 20 år där den försöker förstå sig på universum istället för att bry sig om det som egentligen är viktigt. Vilket är att älska sig själv så att man kan ge den energin till andra, sen bli en med en annan och skapa ett liv eller två tillsammans, och ge dem den bästa möjliga framtiden. Stagnerad rörelse är det som kollapsar det som ges tillbaka till jorden.
 
När folk inte är ljus åt sig själva så kan de inte vara ljus åt någon annan, då blir de bara svarta hål som man andra inte vill vara i närheten, det är inte jag som straffas utav ensamheten. Om jag inte existerar i andras liv nu, så får jag ta och existera i framtiden istället. Livet har med att ge och ta.
 
JAG HAR BESTÄMT MIG ATT BLI ETT MINNE
 
precis som Tesla, Einstein och andra, för att jag ger bort min hjärna till framtiden. Jag offrar mitt liv till att skapa synapser så att det ska finnas en framtid för de nästa generationerna. Big bang är det enda som kunde ha hänt, ett ljud i mörkret är allt som räcker för att allt ska skapas igen, allt dör, det blir mörkt, allt finns och så kommer ingen ihåg något, fast sen är det mesta också plasma, det är problematiken med ljud, magnetism, elekticitet och energin som skapar ljus. Allt härstammar i ljud som drivs genom frekvenser, sen finns det flera simultana frekvenser, som gör att bibeln och vedas faktiskt går att appliceras till verkligheten så som vi känner till det, för att frekvenserna har olika densitet. Tid är relativt till resistensen i frekvensen. Ljud har inget motstånd då det går rakt, det har jag redan märkt när jag vandrat mellan frekvenser, just ja, schizofreni, det är blandning utav rädslor och möjliga frekvenser, allt händer samtidigt fast separat, i olika frekvens omfång. Hjärnan skapar det som andra ljud skapar. En tanke skapar ljudet, men den kan också blocka ut den, själva ljudet som vi talar är det som skapar själva bilden, jag reagerade på att syrrans unge blev rädd för 'bu' efter att den andra kände för att vara lögnaktig och retsticka, men vi behöver balans, för att man ska lära sig skilja på ljud och ljud, sen så fort man bemöter sin rädsla så försvinner den, men alla ljud som man skapar skapas samtidigt ur en tanke och tanken man har i sambandet är något som man borde se sig för med innan man helt idiotiskt flabbar ur sig något, för att tankarna vi har är inte våra egna, de är från den man pratar med, så det går fortare att prata med tankarna än det går att prata, men det gäller också att man inte visar motstånd, bara det att så fort någon öppnar käften och pratar så kastar de ur sig sina idiotiska känslor, som oftast inte bär någon densitet med sig och därmed endast är kalla, det är lågfrekvent, det behöver vara komprimerat för att det ska bära någon tyngd med sig, och det skapar man genom att vara lugn och det kan man endast vara om man bearbetar sin dåtid och tar sig an sina tidigare trauman istället för att belasta andra med det. För att det som folk har gått igenom är något som hänt genom causality, do bad, get bad. Lika för lika, ljud/energi/ärlighet är inte dömande, det är bara tanken som kan göra något sådant. och att förbjuda tankar eller akter är fruktansvärt fel, däremot så behöver man lära sig moral och värderingar, men dit kommer man med tiden, de är bara där för att man ska kunna växa till sig.
   

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ - querzion - the way of nevyn med Blogkeen
Följ - querzion - the way of nevyn med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se