- querzion - the way of nevyn

Alla inlägg den 26 juli 2016

Av Slisk Lindqvist - 26 juli 2016 12:45

 
Så jag kollade efter lite bilder, hittade en och kände "den här ska jag spara" och trycker på "visa bild" I google bildsöks rutan, då öppnas nedladdningsrutan och jag trycker på "spara". Någon som reagerade på att flera steg bara försvann där?

Samma var jag satt hos polaren, och skrev fel på och (ohc) märkte att jag skrivit fel och känner att yeah, det här ska jag ändra, så ändras det i samma stund till rätt stavning, mitt framför ögonen på mig, så jag går till polaren och säger um, datorn rättade precis texten när jag tänkte på det, och han säger men så är det väl? Och menar på att Windows 10 HAR EN SJÄLVRÄTTNINGSFUNKTION?! What?! jag har varit beta testare för systemet och läst en massa olika saker om mitt FAVORIT OS, det har inte haft något sådant, inget som rättar allt som skrivs fel. Men det är väl inge fel på det liksom, så ni som har windows 10, ni har en självrättningsfunktion bara så att ni vet. Jag har inte sett röken av den eller inställningen för det över huvudtaget, tänk bara att den har samma system som word har, överallt.

Ey, vart blev Dynamiska bilder på facebook av? En flopp? De började med det för 3-4 månader sedan, jag såg att jag kunde ha det men det blev aldrig att jag fixade det, nu finns inte funktionen kvar. Eller missade jag den bara?

Snapchat, där kunde jag skriva så många rader jag kände för också, skrev 5 rader och skickade iväg den bilden, nu är det tillbaka till 2 igen, kan vara jag som har fel, det ska vara möjligt att skriva 5 rader. Hmm, en av mina polare sa att det inte skulle vara möjligt men det va det tydligen bara 1 gång. LOL.

Min dator laggar så fort jag tror att den gör det och hårdvaran blir supervarm bara av att öppna notepad. Klarar inte av några spel och är helt värdelös, och när jag startade den så fick jag min allra första yellow screen of death samma dag som jag fick den, det är en skitbra bärbar dator, specifikationerna för den är awesome.
Jag har fått för mig att min 14 år gamla stationära är bättre än den bärbara, och den upplevs att vara bättre än det mesta eller likvärdigt till det som är på marknaden, nu. Stört eller hur?

Telefonens batteri tar slut fortare än jag hinner säga hej, från fullt till 15% så fort jag slutar tänka typ. ;P Och den blir överhettad utan att jag ens använder den. Jag tappar känseln i kroppsdelar när jag känner för att göra det, jag känner andras känslor och Jag testar om bananflugor existerar, jag har kul, där jag lever, ni andra får tycka att jag är knepig, men jag har låtit ett par äpplen ligga framme i en vecka nu, inga bananflugor to be seen, men jag lämnade ett äpple framme och försvann i 2 dagar, så kom polaren antagligen med den brighta ideén att om det står där så blir det bananflugor.

När jag kom hem igen, så var det en här av bananflugor I vardagsrummet. Jag har också istället för 40 flugor i huset numera bara en. När jag var yngre så fick jag för mig att om du dödar den så blir det två som kommer fram, mycket riktigt, så har det alltid varit, de delar sig som om de vore amöbor. Bildligt språkat nu.

Har ni någonsin varit med om något konstigt.

Jo, jag tittade på en film där jag tänkte på firefox och rutan öppnades och sen öppnades den för att jag störde mig på den, fick stänga ner den typ en gång varannan sekund.


THE MAGIC PICTURE
 

__________________________________________________________________________________________________________
GURGLE TRANSLAVE INGRISH


So I looked for some pictures, found one and felt "this should I save" and press the "display image" in Google image search box, then open the download box and I press "save". Someone responded that several steps just disappeared there?

The same, I sat with pal, and wrote the wrong, and (OHC) noticed I made a mistake and feel that yeah, this should I change, so change it at the same moment to correct spelling, right in front of me, so I go to pal and says, um, computer corrected text just when I thought about it, and he says, but it is well? And believes that Windows 10 has a self SETTLEMENT FUNCTION ?! What ?! I have been a beta tester for the system and read a lot of different things about my FAVORITE Olympics, there has not been such a thing, nothing that informs everything that is written wrong. But it is well inspire wrong with that as well, so that you have Windows 10, you have a self-correcting function just so you know. I have not seen any sign of it, or setting it at all, just remember that it has the same system as word has, everywhere.

Brother, where were dynamic pictures on facebook of? A flop? They started with the 3-4 months ago, I saw that I could have it but it was never that I fixed it, now is not the function remains. Or did I miss it just?

Snapchat, where I could write so many lines I felt also wrote 5 lines and sent the picture, now it's back to two again, may be I who am wrong, it will be possible to write 5 lines. Hmm, one of my friends said it would not be possible but it va apparently only 1 time. LOL.

My computer is lagging as soon as I think it does, and the hardware gets super hot just by opening notepad. Do not pass by any games and is absolutely useless, and when I started I got my very first yellow screen of death on the day I got it, it's a damn good laptop, the specifications for it is awesome.
I have gotten to me that my 14 year old desktop is better than the laptop, and it is perceived to be better than most or equivalent to what is on the market now. Torrential right?

The phone battery runs out faster than I have time to say hello, from full to 15% as soon as I stop thinking type. ; P And it overheats without me even using it. I lose feeling in parts of the body when I feel like doing it, I feel the feelings of others and I am testing on fruit flies exist, I have fun, where I live, the rest of you may think I'm tricky, but I have made a couple of apples lying around a week now, no fruit flies to be seen, but I left an apple head and disappeared in two days, so please pal probably the brighta idea that if it stands where it will be fruit flies.

When I got home, it was an army of fruit flies in the living room. I also have 40 instead of flies in the house now just one. When I was younger so I got to me that if you kill it so it becomes two that appears, indeed, as it has always been, the parts as if they were amoebas. Figuratively conversed now.

Have you ever seen anything strange.

Well, I watched a movie where I was thinking of Firefox and the box was opened and then opened it to bother me on, had to shut down the kind once every two seconds.
 
   

ANNONS

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se