- querzion - the way of nevyn

Alla inlägg den 18 augusti 2018

Av Slisk Lindqvist - 18 augusti 2018 14:07

 

Jag vet att mina tankebanor sträcker sig långt utanför boxen i somliga fall och det är något jag får leva med och sedan söka acceptans hos mig själv och andra, under tiden som jag själv upplever det och talar om det för andra.

Så jag har flera ämnen att ta upp som ingår i något som jag känner mig ha förståelse i, men med motsättning från andra så känner jag mig ständigt gaslightad och nedvärderad, mest för att jag troligen är en arbetslös 32 åring utan socialt värde, instängd i en lägenhet mitt inne i Kristinehamn. Inte för att det har någon betydelse i vilken stad jag håller till i. De som tänker tenderar att vara ensamma, jag har alltid sett upp till Nikola Tesla, Albert Einstein och skaparen utav enigma samt ett litet antal till fritänkande individer som inte följde dåtidens åsiktskorridor som Leonardo da Vinci mm. 

Låt mig starta här, jag har på något sätt fått upp ögonen för människans psykologi och förståelsen till 'heliga' skrifters egentliga funktion. Religion handlar om att bevara sin oskyldighet både fysiskt och psykiskt. Ju högre moral och värdering man har desto starkare restriktioner sätter man på sig själv utan annan inblandning och en ateist eller agnostiker, har allt för ofta väldigt svårt att förstå det tänkandet. 

Nu går vi in på det som det ska bygga upp förståelse för senare istället, för jag har fastnat vid de idiotiska uttrycken Alfa och Beta män. Nu må så hända att jag är en typiskt genuin och ärlig individ aka Beta, om man ska ta och dela in sig själv. And you know what? I'm proud to be one! Det betyder att jag blir sopborsten efter alla krossade försök och misslyckanden, samt även den som får ta reda på alla andras självintresse aka sopnedkastet, men jag ser mig inte som förbisedd. Det värsta som kan hända är att man träffar på 'Alfa' kvinnor, för det här är inte bara en enkelriktad väg. 

Då kommer vi till Alfa män, det som majoriteten kvinnor söker sig till, för att de killarna får dem att känna sexuell attraktion och lusten att stabilisera livet... om och om och om igen.... Vänta lite nu?! Brukar det inte vara bra självförtroende som är utmärkande?! Jag kommer in på det senare. 

För mig så är egentligen uttrycken Alfa och Beta helt absurt, för att det har med den grundläggande moralen och värderingarna att göra. Är det rätt att vilseleda en annan individ för sitt egen-intresses skull? Alfa säger ja, Beta säger nej. Då blir det här plötsligt en helt annan diskussion som egentligen grundar sig i det som jag kallar, den typiska Patriarkatideologin vs Narcissisterna. 
Enligt grundidén utav det patriarkala mönstret, så tar mannen hand om kvinnan och dessutom placerar denne och barn på pall. För att den har uppdagat att dessa är samhällskärnan och viktigast att se upp till och beskydda. (Det handlar alltså om mannens naturliga och instinktiva underkastelse för att främja kvinnans framtid, då betyder det inte att man blir en jäkla toffelhjälte! Som feminister tenderar till att bli.) Sen har vi Narcissism i mitt anseende är det temporära upphöjandet utav kvinnan, till dennes 'fördel' för att förföra sin väg in i för egen vinnings skull, genom att mätta sin egna och andras uppmärksamhet och därav utveckla en objektifiering genom sexism. Lite för odetaljerat kanske. 

Det grundar sig i mina tankar om att moral och värdering har varit i ett förfall under en längre tid. Där vårt själv-intresse blivit det som uppmärksammats och premierats för att man inte förstått de grundläggande värderingarna som en gång skapades för att undervisa framtidens generationer. I detta så har Narcissism blivit samhällsstandarden och när man handlar ur ett egen-intresse och inte med ovillkorlig avsikt att främja andra så tenderar även att ens moraliska och grundläggande värderingar underkastar sig, mest för att narcissism främjar dåligt självförtroende och självkänsla. Min hypotes är att ju bättre självkänsla man har, desto högre värderingar får man och därmed växer ens moral till nivåer som utesluter vissa sociala normer som idag accepteras uteslutande på att vi inte längre centrerar oss på allmänhetens välmående utan på hur vi själva ska klara dag för dag. 

Samhälls moralen i dagsläget är den utav lägre stånd, och själv-intresset har länge fått fotfäste, där sexism, objektifiering och att älska sig själv framför andra för att kunna älska EN annan alt. fler personer utöver sig själv, istället för att ovillkorligt genom medkänsla och respekt tolerera och glädjas över alls existens. Oavsett vem man än är, så är det extremt få som tolererar allas existens, de flesta i mitt umgänge tolererar inte att man har en annorlunda tanke utan att nedvärdera den med det de kallar fakta, det betyder inte att man är faktaresistent, det är också helt beroende på ämne. Alla växer genom sin egna frågeställning och att ta ifrån dem den möjligheten är att inte respektera andra människor. Likt som jag gör nu, för att jag är INTE längre en individ med tålamod, och min moral har länge varit på ett förfall, för sådant är samhället uppbyggt till att skapa och varje gång jag höjer min moral, så blir jag utagerande för att jag tenderar att vara öppen och frispråkig. Jag är I hjärtat redan en medlem utav en global värld, men jag tolererar inte att ett fåtal ska försöka stjäla åt sig makten eller uttala sig i högmod. Utövandet utav aktoritet via akademiska kunskaper är också något som jag har svårt att se som moraliskt rätt, då dessa individer inte ens använt sitt egna tänkande utan läst sig till vad andra passionerat tyckt och känt. (Oavsett så är det nog dags för mig att börja meditera igen, så att jag kan frigöra denna otroliga vrede som jag bemöts med dagligen. Sanningen har en tendens att få motstånd utav de som inte klarar utav att höra den. Goes both ways.)

 

  Jag yttrar inte i detta nuläge att jag har perfekta värderingar och moral, långt ifrån, de är som jag redan nämnt på ett förfall och jag själv vet när det startade. Jag kommer att upplevas Radikal till dess att dessa är i topp igen. För att två gånger i mitt liv så har jag återfötts, nästa gång är det här för att stanna. Avbilden utav den perfekta människan! Varje dag föds nya 'änglar' som blir förstörda utav den sociala normen, från det att vi börjar belasta dem med våra nedvärderande tankar, så har nästa generations ovillkorliga och oskyldiga beteende förvandlats till det makabra kaos som vi lever i nu, och allt detta utan att vi ens spiller en tanke på hur de upplever världen eller hur de vill leva. Det är priset som Narcissism får betala. 

Det är så att jag har hamnat i många diskussioner, främst för att jag ogillar låga värderingar, om andra eller i generalitet och jag kommer inte sluta att vara öppen i det, för att allt för få individer förstår sina konsekvenser utav sitt handlande och skapar mer lidande än de någonsin kunnat ana. Jag ser konsekvenserna utav mitt egna och andras handlande, och det blir ibland en väldigt brutal vy för mig att gå igenom, men som jag har förstått det så är det väldigt få som själva ser detta, eller har möjligheten att begripa mer än en tanke åt gången och ens dess konsekvens. Varför tror ni att jorden är döende? De som kan se konsekvenserna kämpar febrilt emot det narcissistiska samhället för att skapa den förändring som ger oss alla en ny framtid att se fram emot, men alla dessa motgångar blir tillslut att folk hamnar i ett nihilistiskt tänkande, vad kan vi göra som förändrar utgången utav våra handlingar, enkelt, man kan motstå sina viljor och lustar, vilket är starten till att kunna bygga upp sin moral och sina värderingar till dem man naturligt har när man ser till andra över sig själv, men det betyder inte att någon annans vikt är av större värde än någon annans, eller ens sitt egna. De sju dödssynderna eller De sju chakrana som start fanns där utav en anledning, det var när man bortsåg från dessa som det moraliska förfallet startade. De är inte där för att agera skrämsel, de är där för att främja din oskyldighet och för att minska ditt lidande och andras genom att förstå sig på karma påslagen som sker om man inte kan ta till sig hur verkligheten ter sig. (Jag ska komma in på detta senare.)

Tillbaka till grund diskussionen, kvinnor och män. Förhållning och förhållande med varandra. 
Vad blir resultatet utav att tas med storm? (Who hasn't liksom.) 3-36 månader senare så gråts det över hur dåligt förhållandet var eller hur det inte höll i längden, så äro sanningen. Svaret är dock (och det här är inte för att nedvärdera andra individer, det är den värld vi lever i bara. Ta till dig och förändras eller fortsätt i samma spår), jäkligt enkelt och besvaras med en fråga. För alla förhållanden är dömda till samma slut när de byggs på samma förutsättning. Hur länge tror du egentligen att sexuell attraktion till en och samma individ ens skulle kunna hålla?

Det är skillnaden på förhållanden som drivs utav värderingar och de som drivs på lust. Det ena är utav vänskaplig karaktär, och det andra är ett fängslande utav en annan individ för sitt egen-intresses skull.
Anledningen till att förhållandena förlorar sitt värde är för att de baseras på sexuellt intresse / sexuell attraktion och det är något som vem som helst kan tillhandahålla egentligen. Så att långa relationer med detta i fokus är ämnat till att dö ut, för att man kommer alltid att ty sig till ett annat nytt utseende mer än det man vänt sig vid, det är den omoraliska instinkten hos varje individ som inte uppfattat sig själva på detta vis väg att gå.

Det man gör är att man dras iväg i en storm utav temporära känslor för att släppa loss och det slutar med att man blir ihop drastiskt,  i hopp och tro om att det ska hålla länge från ingenting, så börjar man ta del utav varandra för att lära sig tolerera och leva med de olikheter man har, men om detta inte skett innan den sexuella dragningen gått över, så finns där inget längre att hämta. Vilket naturligtvis är väldigt få som tänker på när deras första instinkt var ett sexuellt utbyte. Vissa lyckas, men det är i extremt få antal.   

Endast när jag möter fulländade empater så har jag stött på känslan utav egen-intresse, och lusten att vilja vara i dennes liv blir närmast passionerad besatthet, men slutar i lidelse då narcissism är den betydande faktorn till att man ens känner så. Alla människor är empater. (Kommer till det snart.)

Mycket kan spåra ur i en sån här 'passionerad' relation, som ens degenererande mående där självkänslan helt förvanskas och man kommer ut som en sämre individ än, den som trädde in i förhållandet. Som jag sagt, lägre självkänsla blir värderingarnas förfall och när man inte längre ser vad som är rätt och fel, så tenderar beteenden & händelser att inträffa eller att födas, som svartsjuka, passionerat våld, våld, våldtäkt, psykisk misshandel etc. MEN jag ska komma in på detta. Det är lätt att förstå men svårt att ta till sig, för som jag redan sagt, ärlighet/sanning tenderar att bemötas med motstånd. 

Låt mig gå till påståndet till att vi alla är empater, vad är en empat ens? 
Vi kan börja med sympati, den påstådda förståelsen att sätta sig in i andras situation, sen gå vidare till empati, att kunna sätta sig in i andra individers erfarenheter och känslor, men för mig så är dessa två detsamma för att en empat är inte en som kräver att den varit med om något för att på så sätt känna igen det och minnas det, utan en empat upplever andra så som de är i den stund man möter dem och en högutvecklad empat, tar extremt stora delar utav andra individers intryck och uttryck och avspeglar det på ett sådant sätt att den man pratar med, känns som en oerhört tillitsfull individ som avger en känsla utav ett djupt vänskapligtband. Redan vid första möte. FÖR VISSA. För att det har helt med vem du själv är, när du möter en annan människa så avspeglar du den och den dig, och allt du tycker, känner och tänker, kommer att gå fram och tillbaka mellan er. I mitt huvud så existerar en hel vetenskap till det här ämnet, men inget jag tar upp nu. Dock så ska jag ta upp sambandet i beteende och hur man som empat ska känna igen en icke genuin individ med lägre moral och värderingar än en själv. När man ligger på samma nivå som den man möter, så märker man inte ens utav att man är en empat, man märker inte utav att man är narcissist eller villkorslös, mer än i de fall att man känner sexuell dragnnig till någon, vilket är avspeglandet utav en annan individ för den du möter och pratar med är den som avspeglar dig. Jag är glad att jag är en 'Beta' man för att innerst inne så vet jag vad jag söker och det är något som blir det sista förhållandet och det är alltså en relation inom en stark vänskap och inte något som bygger på sex även om det är något som blir del utav partnerskapet. Det som för en empat är extremt jobbigt är att särskilja vad man tror är ens egna känslor och vad som är någon annans, men saken är den, sätt dig och tänk på någon nu, vem som helst och du kommer känna olika, beroende på vem du tänker på, detta för att vi kommunicerar universalt genom känslor, precis som djur, insekter och växter gör. Genom det elektromagnetiska spektrumet så låter vi oss själva färdas för att möta varandra och ta del utav varandras känslor. 

Nu kommer vi in på misären utav samhällsförfallet. Antingen så måste vi ta död på moral och värderingar, så att individer som mig, slutar känna utav andras lidanden, eller så måste vi höja allas moral och värderingar, så att vi förstår varandra bättre och därav agerar genom medlidande och inte lustar. Saken är den att dina värderingar blir mina lustar och dina lustar blir mina lidelser. Det är handlingen utav våra konsekvenser, det är karmapåslaget som man bemöts utav när man utövar lägre moral och värdering och då kommer vi till de riktigt tunga delarna det svåraste att ta emot och anledningen till motstånd ens skapas och anledningen till att alla inte kan leva i vänskap, narcissismen, den dåliga självkänslan, den sämre moralen och de låga värderingarna, gör att inget är ens egna fel, allt som händer en är andras handlingar och därutav andras fel och om du nu är en intellektuellt rationell och logisk individ så ser du att det är så som vårat samhälle är uppbyggt, samhällskonstruktionen, lagstiftningen osv osv. 

Jag måste tillägga innan jag tar upp det här att dessa tankar gör absolut inte att jag stödjer dessa handlingar, men jag står bakom det ideologiska tänkandet som det härstammar ifrån, och det är avspeglingen utav andra individer för att kunna känna och visa 100% villkorslöst medlidande. Det är också anledningen till att jag numera anses, vek och olik den individ jag var innan mitt uppvaknande våren 2016, då jag över en natt genomgick en total förändring utav mitt hela jag och det är på samma sätt som andra högaktningsfulla individer har förändrats, till att bli våra ikoner inom förståelse och främjande utav fred. Jag har de senaste två åren försökt förstå mig själv så att jag kan förstå andra och på sådana sätt också hjälpa andra, olikheter är hatade i narcissismens värld, därför kategoriseras individer efter sina olikheter till normen utav hur en 'Alfa' individ ter sig. Det här gör mig lika nervös att uttrycka nu som det gjorde för två år sedan, för att ingen är villig att ta till sig detta tankesätt utan att själva genomgått uppvaknandet och inte ens då är det säkert att de uppfattar lika mycket, jag har pratat med empater runt om i världen och de manar på olika ideologiska tankar som förespråkar en narcissism, spiritualitet, vilket är att de uttrycker att man ska hitta sig själv, lära s
ig älska sig själv för att ge ut den kärleken till andra och undvika negativa/lägre vibrationer dvs individer med lägre moral & värderingar enligt mig för att avspeglingarna som de avger skapar lidelse hos empaten, (då blir den spirituella individen attackerad utav onda/negativa energier) så de tycker att man ska undvika andras negativa stämmning för att själva kunna leva ett bra liv, är inte det höjden utav narcissism och att inte bry sig om andras välmående?


Man har mycket på sin resa att se förbi och mycket illusioner att förkasta, men det tog mig en natt att förändras, det tog mig 5 månader att hamna i ett moraliskt förfall, efter att jag för första gången sen barnsben igen omhändertagit min oskyldighet och försökte för glatta livet att värna om det, för att allt runt mig var så vackert och uppskattat och ingen negativitet kunde någonsin tvinga sig på min integritet. Min uppfattning om hur vårt universum är uppbyggt är förändrat och jag tampas fortfarande med att dras in i andras illusioner, där jag redan har en världsbild som jag tror att även Einstein och Tesla också hade och därutav kunde de skapa det de skänkt omvärlden. 2 år senare, så vet jag i varje fall, vad som utlöste uppvaknandet och det var glädjeämnen och pga det så ökade min självkänsla och därmed blev jag en mer öppen människa i mer än ett anseende, för jag började avspegla andra personer väldigt omgående och det har jag gjort hela mitt liv, precis som alla andra så jag är inte speciell i det hänförandet, jag är bara medveten om det och den medvetenheten vill jag även skänka andra. 

Tillbaka till det nervösa ämnet. Om man som individ, har dålig självkänsla så kommer det att avspeglas och speciellt i en relation, ju mer du är med personen, desto mer och starkare kommer detta att framhävas, man blir alltså mer eller mindre en och samma individ till slut istället för att vara genuin. Inget fel med detta, men det är inte alltid som sådant är positivt, som sagt dålig självkänsla, om en har det, så får båda det, och om sexuell dragning är med i leken så blir man omgående ett par som kommer agera i egenintresse fram till dessa lustar tar slut, vilket jag redan skrivit om, men narcissism frambringar, objektifiering och sexism, där det blir oundvikligt om en individ har extremt låga värderingar att svartsjuka avspeglas, eller missnöje som utvecklar ett negativt 'kärleks-uttryck' som går vidare till att bli något helt extraordinärt fel, dvs sex mot någons vilja eller våld pga utökad objektifiering genom narcissismen, min förståelse här gör att jag är relativt ödmjuk, men samtidigt järnhård, den som gett sig in i leken får leken tåla, dock så är det här något som den högre moralen i samhället får ta hand om pga oförståendet till situationen som vi har, det är ju ändå i de flestas ögon endast ens fel att två katter träter.

Jag har insikt i att jag har god självkännedom, och därmed även bra självkänsla, något som jag istället delar med mig utav och det är väl kul att det är så, samtidigt så är det lite ledsamt för mig att inte träffa på någon som har samma moral och värderingar, för att självkänslan som avspeglas och delas slutar med att självkänslan blir utagerad till trappa upp/eskalera andras realationer till varandra, då jag starkt reagerat på att majoriteten utav alla som träffar mig eller synkroniserar med mig, kort därefter har en ny partner, det har tagit mig relativt lång tid att förstå detta.

Det gör mig ändå glad att jag är till någon nytta för andra att hitta lycka, även om den är temporär, det som inte gläder mig lika mycket och faktiskt blir ledsamt är att jag vet utgången utav handlingen, men inte vad som kommer att ske under tiden. Jag hoppas alltid på deras framgång. För mig är det skönt att veta min roll i det hela, men samtidigt så tar jag ändå del utav det lidandet som någon gång från A till B skapas. Det är svårt att förklara för en som troligen inte förstår. Som empat så är det svåraste att hantera, de temporära känslor som uppkommer via andra individers egna förminskade självsäkerhet, för att jag är fortfarande inte bra på att inte utagera dessa känslor. För att kunna visa medlidande och glädje, så måste man också, förstå skillnaden mellan ens egna och andras känslor och sen försöka främja sin genuinitet, men min mening med att empater ens vet utav sin egna existens är för att kunna hjälpa andra. Spirituella individer i min omgivning tenderar att säga till mig att släppa alla känslor, vilket jag automagiskt gör, men de uppfattas för mig som att de inte riktigt förstått att de blivit narcissister på vägen, att älska sig själv är inte det man ska, men det betyder inte att man ska hata sig själv, man ska respektera sig själv till densamma nivå som man respekterar andra, och så lever jag mitt liv, för att jag är inte narcissistiskt lagd, det märker du själv i hur du beter dig mot mig om du träffat eller någon gång träffar mig, dock så kanske inte verklighetsbilden utav dig känns lika enhetligt trevlig om du inte är genuin med dig själv.   (Påminnelse, du är en empat, allt du känner är det som andra runt dig känner, och om du förstår vem som känner vad, så kan du hjälpa om de accepterar din hjälp, eller så ber de dig att dra åt helvene och slutar prata med en för att de inte tål vad man säger.)

Hur ska man avsluta den här fotnoten/boken då? Kanske med att lögnerna som vi och andra införtalar oss gör att vi mår bra, för stunden, men sanningen är aldrig något som kan hållas dolt och det är endast den som kan visa oss vägen till en bättre framtid. En lögn gör oss väl, medan sanningen gör ont. 

Var så goda att bemöta mig med er kärlek eller ert hat, de är två känslor av samma korn, jag är dock trött på att folk som inte förstår och inte kan komma med argument vilket alltid istället blir att ett fåtal kommer med en diagnos eller annat, som att jag skulle ta till mig det och sluta uttrycka mig, det är endast ni som fyller ert egos rädsla att undermineras som inte tål sanningen när den talas.          
Perhaps because they are talking about them-selves and not you.  

   


ANNONS

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se