- querzion - the way of nevyn

Alla inlägg den 25 augusti 2018

Av Slisk Lindqvist - 25 augusti 2018 21:32

 
Socialister är de som hatar mest, de som inte tänker!
Nazismen är åter född med yttrandefrihets fascism i grunden
och Kapitalismen är motståndet, som får allt tyngre stöd.


Ja, precis så va det! Under väldigt många år så satt jag, blev indoktrinerad genom skolorna i olika tankar från folk som fortfarande inte lärt sig att vara ovillkorliga och se sitt fel i andras beteenden. Jag satt ofta och underade på VAD var det som gick fel på 1930-40 talet som skapade så mycket hat? Inte skulle jag någonsin i mina vildaste tankar ens kunna tänka mig att det vänliga och omhändertagande samhället man varit del utav hela sitt liv, skulle vara just det som till slut skulle bli det som vi idag minns som det 'värsta' som hänt i vår moderna tid. Man säger att en ledare är född och inte lärd! Man växer inte in i den rollen, men för mig känns det nog som ett både och, man blir det man naturlig är, men man växer till det som andra ska se upp till. Hela vår värld är uppbyggd på en lögn och vi hjälper den att fortsätta för att sanningen är för jobbig att ta del utav. Socialism utnyttjar alla genom att göra dig enhetlig.

Jag kommer dela en massa bilder här, på exempel utav oliktänkande hat, Ingen utav er behöver inte göra så mycket annat än att bli en del utav dessa grupper och se själva, det bevisar sig själv. Sverigedemokraterna är de nya Judarna. Det är socialt accepterat att hata dem. Anledningen? SD vill genom striktare politik främja den nationella ekonomiska situationen genom Kapitalism. Här används klassisk kommunistisk propaganda teknik som gör att alla tror att Samhället kollapsar om Kapitalism får fäste för att man som kapitalist tydligen ser ned på andra människor.

 Jag trodde själv att kapitalism var det ondaste som existerade på denna jord, fram till att jag såg de här videorna. Det förändrade allt för mig, allt gick ihop och sanningssökandet har lugnat sig. Mitt förstånd till vad som är och inte är sant har förändrats helt och jag vet varför och hur de ledande kapitalistiskt centrerade individerna lyckats att bli så stora. För att de för det mesta vet precis vad som är rätt och fel och de pratar inte om det, de tar det i sina egna händer, medan alla andra klankar ned på dem till dess att de blir motbevisade. Detsamma håller på att ske med mig, jag har varit motbevisat hela mitt liv, och de senaste åren har varit hårdast på mig för att jag har en annan förståelse till den verklighet som vi lever. 


Elon Musks kämpande för en bättre framtid!

Jeff Bezos liv som skaparen utav Amazon.
Bill Gates en Innovatör med vänligt hjärta.Så fick jag det här svaret i en utav mina kommentarer.

Hur ska man ställa sig till något sådant när man själv vet att det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Det är oliktänkandet som ens skapat grunden för att detta kunnat hända, men det är just denna ignorans som gör att folk inte lär sig utav sina misstag, denna gång så kommer det vara ett krig emot Kapitalism på en extremt stor skala! 

 


Jag gav hen svar via messenger i efterhand.
Liknandes det här som jag nu väljer att uttrycka till er.

"Jag är med i en grupp som är emot SD. Jag får hela tiden säga åt dem att tänka på hur de uttrycker sig."

 
   

Läs mer om det ovanstående, genom mitt föregående inlägg.
Tryck på den här länken: Socialismen: Den blinda Cancern?

   


"Det här är från igår, när kommentarer bara föll ner som meteorer över en artikel där valkommisionen gjort ett neutralt och opartiskt beslut och alla skrek om folkmord på SD medlemmar och SD och sen allt det mörka som folk är kapabla att tänka."

Jag tänker inte bara stå och titta på när folk inte ens själva ser att de gör fel! Hur ska de ens komma till insikt i hur de behandlar andra om de inte ens ser skillnaden på hur de behandlar andra.

.  


"Säg inte till mig som stödjer Direkt Demokratisk Liberal Kapitalist. Att Kapitalism är det som föder alla onda värderingar, för att Liberal Kapitalism har en tendens att födas ur ett Socialistiskt samhälle för att det blir för enhetligt och till slut för våldsamt."


ÅSIKTSKORRIDOREN STÄRKS AV VARANDRAS IGNORANS!

Jag delade allmän information till folk och bara för att en Sverige blir hyllat utav denna utländska person så fick jag det här bemötandet. Åsiktskorridoren är stark hos nästan alla som inte själva ser vad de för fel. 

 

"All visdom filtreras genom våra egna värderingar, om vi inte förstår det själva,
så kommer vi inte ta åt oss av det andra säger." 
  
― Slisk Lindqvist'Håll dig i ledet, mask! Här råder mitt omdöme!'

Man kan inte yttra sanning inom en socialistisk miljö inte ens bland Veganer, utan att det slutar i.


       
 
Tack facebook! För att "dislike" tummen aldrig fick ta del i samtalen.
 
För att du har lagt grunden till mängder utav folk, att kunna utöva sin fascism på oliktänkande individer, när de bemöts utav ärlighet. Vad var det egentligen för inlägg som triggade den här konfrontationen?
Mina värderingar är att Djur, Insekter, Människor och Växter, är skapta i en cykel utav liv och har därmed ett lika värde och jag respekterar vilken nivå folk är på, om de står starka i sina värderingar, utöver så är de flesta människorna hycklare.


Här är Inlägget som tydligen behöver en 'Trigger Warning' inom åsiktskorridoren.


 


Vad gav egentligen upphov till denna extremt ärliga verklighetsbild då?
Särbehandling. Antingen så står man bakom att all industri är fel eller ingen. 

 Det råder stor och djup oro i mig!

Att ha sett folk uttryckligen öppna sig om sitt hat utav oliktänkande individer, det väcker mycket känslor inom mig, för att dessa blir då de nya Judarna och det är vad Socialismen oavsett om det är 'demokratiskt' eller inte, till slut göder ur sitt omhändertagande genom välfärd och det är också anledningen att Extrem Socialism alltid slutar i folkmord, för att de som avrättas är de som väcker de stora massorna till att se verkligheten.

De oliktänkande individerna, är allt som oftast de som tar oss in i en ny era utav visdom och kunskap! Så låt mig hjälpa er att se er själva! Se till dig själv innan du dömmer någon annan!

Romariket som höll i  nästan 1500 år,  hade en samhällsstruktur som var byggt på demokratisk Liberal Kapitalism tills de övergick till Socialism vilket påbörjade dess fall som över 6 decennier spelade ut sin egna existens! Anledningen? Ekonomiskt förfall via välfärd. I slutskedet av riket så var värderingarna bland folk så dåliga att större delen utav populationen var narcissister. Vilket har skett nu också, där andra alltid bär felet till hur man mår istället för att man ser till hur man själv beter sig inför andra.GUD äro rättvis, GUD äro kärleksfull, GUD äro ovillkorlig.

Man har ENDAST bedömma någon annans rätt om man till fullo förstår bådas sidor och konsekvensen utav handlandet. Det är uttalandet som grundar sig i att endast Gud kan döma andra! Det är dina egna värderingar som sätter stopp för dig själv att kunna ha god nog moral, till att vara en strikt och rättvis ledare! Detta är också anledningen till att jag valt att ta bort folks namn, för att det ligger inte i er rätt att dömma deras omdöme, endast ifrågasätta det. Så till dess att du byggt upp dina egna fyra pelare, så har du inte rätten att dömma andra eller motsätta dig deras värderingar, förens själv ser din del i andras beteende, lidande och själv kan sätta dig in i den situation som påfallit dessa individer i din närvaro.

Ta upp en religion, kampsport, eller spirituell träning som Yoga etc, träna upp dina fyra pelare! Självförtroende, Självkänsla, Självinsikt, Självrespekt och därmed din Självständighet. Innan dess är du endast en slav som återspeglar andras lustar, utan någon som helst självdicsiplin, och kunskapen att stoppas från ett utagerande. Det är genom dessa dygder som du växer dig stark och blir en bättre människa, allas lika värde blir normen och din oskyldighet är det som främjas via dessa former, men om du ser något som du inte tycker sig stämma in i dessa texter, så är det troligen för att du ej är redo att möta den fulla sanningen att det du ser är något du själv avger.

   Jag har åter och åter igen hört många säga att Gud låter som en narcissist och mycket därtill, för mig så blir det då självklart att du ska se till sig själv som dina värderingar och moral. För att Gud är bortom din uppfattning till dess att du blir ovillkorligheten själv. Vi talar till oss själva konstant, vare sig vi vet det eller ej, och om du sätter dina viljor före riktiga behov eller andras välmående, då är det troligt nog så att du själv, är det du pratar om.


Om vi inte börjar se gemenskapen i varandra, så kommer vi falla tillbaka till gamla spår, men den här gången är det moralen från de utan värderingar som är problemet och inte dem som står upp emot dem. Vill ni försätta er in i samma verklighet, som den av tidigt 1900-tal? Var så goda, låt det bara vara känt att medan ni trodde er ha rätt, så blev ni ständigt varnade från de som vet bättre. Oavsett om ni kan ta till er det nu eller inte.Allt det jag har haft att säga har nu passerat genom era egna filter och jag är förstående till det, jag tycker om er även om ni inte hänger med eller kan ta till er. Jag är ovillkorlig och vet att ni kommer alla komma tillbaka när ni väl förstår sanningen själva. Många har vaknat upp till att vara något sånär rättvisa, det är dock inte lätt att vara genuin, när enheten, tycker att den har rätt och delar felaktig data som de ser som rationellt, men inte förstår sin fulla börd utav.

 

Slisk Lindqvist
Published by Slisk Lindqvist · 21 mins · 

All kunskap filtreras genom våra egna värderingar och kunskap. Så se alltid, till andra i respekt, till den nivå som de besitter av kunskap.

Individer utan egna värderingar, är fascister som drar ned andra, fascismen har alltid varit ett problem, för att de mer insatta inte respekterat de övriga och de som varit fascister är och förblir för alltid de som inte står upp för sina egna åsikter och agerar fakta resistenta. De självständiga tenderar att vara och förblir översittare när de inte respekterar andras kunskapsnivå utan blir istället fascister utav högre vetande.

Om man mot förmodan utser sig själv vara en individ som besitter högre kunskap, så slutar man också oftast att värdera andras intryck till sitt lika värde och därmed tar man inte till sig andras verklighet, då tenderar man att agera med ett översittarbeteende som blir problematisk och skapar konfrontation redan från start. Oavsett vem du är så är du en fascist om du inte respekterar andras åsikter till fullo.

Om vi ska kunna ha fredligare konversationer, så måste vi alla kunna se allas lika värde och respektera dem som är där man själv en gång varit. Annars kommer man aldrig bli en bättre människa själv.

Vi ska vara självständiga och inte göra andras åsikter våra så fort vi hör dem, utan istället ta till sig vad de menar i sin ärlighet och därigenom säga sitt. Om andras värderingar blir våra egna, så har vi inga värderingar själva och förlorar därmed vår integritet.

#kapitalism #socialism #visdom #kunskap #respekt #allaslikavärde
#svpol #valet2018 #valfusk2018

 


Förändring i vårt styre krävs, Nationellt samt Globalt!

Jag stödjer Direktdemokrati i ett till grunden Liberal Kapitalistiskt samhälle,
där slutligen Ubuntu projektet senare blir inplanerat och genomfört, som en riktning i humanitär anda. För att det ska få fäste så kan det vara bra att använda hjärnan lite utöver att bara vara emotionell.Enda sättet att krossa egot på, lite granna, är att ge den ansvar och då måste man ta till sig andras kunskap för att kunna bygga ett starkare land, dvs gemensamt ansvar.

Något som Direktdemokraterna kan bistå med. Synd bara att informationen om dem varit så liten. Låt en röst gå till dem och därmed "causality". Du behöver inte förstå uttrycket och att det är bra idag inför framtiden, bara du ser förändrangen när den sker och slutligen förstår till vilket ändamål du bidrog till stacken.

Vi behöver alla se vår del i det vi upplever. Tror du att kärlek är det du vill ha, det är snarare det du ovillkorligt ger. Det du ger är också det du får av andra, för vi är speglar av varandra.

Vill du ha ett gemensamt och enat land, då får du också ovillkorligt ge efter för att ta till dig visdom och det kan inte uppnås utan att man förstår andra och accepterar dem. Då med höga värderingar. Lägg inte det fulla ansvaret på andra, lägg delar utav det på dig själv! Ge din #röst till en #framtid med #flytandedemokrati och därmed värna om #gemenskap, #ärlighet och #visdominom #svpol i #valet2014 och #framåt!

 

 

 

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - 25 augusti 2018 15:43

 
Låt mig börja med ett tal från mitt hjärta, så ta det till
er!

Jag förespråkar en fri värld där vi alla styr över oss själva! Det är Liberal Kapaitalism med flytande demokrati som pelare för jämställdhet för att aldrig igen, ha tyranner som tar över våra liv. Oavsett om de är så kallade valda ledare eller sådana som tagit sig makt själva. Så! Nu ska jag försöka red-pilla en stor del människor! Så gott det går. Andra har också haft denna vetskapen som jag har, de har i efterhand blivit behandlade som helgon eller gudar, men under tiden har de blivit missförstådda, likt Jesus, som utav religiöst ignoranta individer valde att tortera och avrätta honom. När sorgen la sig så återuppstod hans tänkande i andra och vi har haft framstående historiska individer ända sedan dess som bevisat detta.

Leonardo da Vinci är en utav dem, Plato en annan och listan kan göras lång bland dessa vakna individer, dessa gudomliga individer utav kunskap och visdom.

Precis som vi alla en dag kan mogna till att bli.


Slisk Lindqvist
Published by Slisk Lindqvist · 22 hrs · 

!

Enda sättet att krossa egot på, lite granna, är att ge den ansvar och då måste man ta till sig andras kunskap för att kunna bygga ett starkare land, dvs gemensamt ansvar.

Något som Direktdemokraterna kan bistå med. Synd bara att informationen om dem varit så liten. Låt en röst gå till dem och därmed "causality". Du behöver inte förstå uttrycket och att det är bra idag inför framtiden, bara du ser förändrangen när den sker och slutligen förstår till vilket ändamål du bidrog till stacken.

Vi behöver alla se vår del i det vi upplever. Tror du att kärlek är det du vill ha, det är snarare det du ovillkorligt ger. Det du ger är också det du får av andra, för vi är speglar av varandra.

Vill du ha ett gemensamt och enat land, då får du också ovillkorligt ge efter för att ta till dig visdom och det kan inte uppnås utan att man förstår andra och accepterar dem. Då med höga värderingar. Lägg inte det fulla ansvaret på andra, lägg delar utav det på dig själv! Ge din #röst till en #framtid med #flytandedemokrati och därmed värna om #gemenskap, #ärlighet och #visdom inom #svpol i #valet2014 och #framåt!
Jag har till er som avser att rösta blankt eller inte rösta alls. Tänk om!

OBS! JAG ÄR FULLT UT EMOT RASISM!

VI BEHÖVER FINNA JÄMSTÄLLDHET I OSS SJÄLVA FÖR ATT GE VARANDRA!


Jag ser inte heller acceptansen i att se ned på andra människor. Så det är dags att säga ifrån och samtidigt lära folk historia! Socialismen är vacker, men är inte det vi behöver.

   

Här är videorna och bilderna som jag adderade i kommentarerna.
Atombombs testerna världen över.
Världspopulationens ökning. (LÄNK HÄR)
(Det finns humana sätt att förändra detta problem.)

   


Roms förfall, berättat via filosofen och historikern Stefan Molyneux.
Jag pratade även om att Japan klarar sig väldigt bra!
(Jag utgår då ifrån den här videon som är skapad av Black Pigeon Speaks som bor i Japan.)
Nu tänker jag avsluta med att ge er det här svaret som jag redan givit andra individer.

"-Västvärlden är ett matriarkat."Här är förklaringen till mitt tolkande utav samhället.
(dvs. mina egna tankar som förklarar macrosamhället.)


 


Här är det lite skillnader mellan matriarkat och patriarkat enligt min uppfatting.
Ta det som ni vill, det jag säger blir filtrerat genom er kunskap inte min.

 


Tack för att du tog dig tid att läsa!

Kommentera gärna! Jag vet att det saknas tillräcklig fördjupning,
men det är för andra människors skull och möjlighet att söka själva.

 


 

 

ANNONS

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
28 29 30 31
<<< Augusti 2018 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se