- querzion - the way of nevyn

Inlägg publicerade under kategorin Emotionellt/Filosofi

Av Slisk Lindqvist - Söndag 24 mars 19:47

 

I AM

Who am I? Really? I haven't really figured out that part yet, I only know that I mirror other peoples inner wisdom and give it back to those in need, trying to cure the blind, but I have no Idea if I AM the right person for the situational purpose. I have been trying to hide away from people, because I get targeted by my former friends, it's probably a new life-lesson that I have to go through, my life just went from what I thought was difficult to understanding mostly everything and then just being happy. The weather, I still hold it under my control, in one sence, but I see the reports of the devestation going on everywhere. All I can say is, STOP FOCUSING ON THE NEGATIVE, It's the same as the Positive.


(Hosanna, David's Son. in Swedish) 


HAVE I DISMISSED THE MESSIAH? 

The righteous, should not punish for the wrongdoings of others, that is why I have always been a bit weary about this person, especially everyone that tend to take up the role as the messiah since it's not the title that a sane person would ever want to have, what I understand about prophecies is that they come true out of choice either from the fear of what could happen or through the will of change. There are so many thought's going through my head, and non of it is fear. It's like everything that I say and think is already there and all I do is communicating facts from fiction, but I have a fear.... What if I AM Right? If I AM wrong, it's not going to last anyway and I will get forgotten in due time, but if I AM Right, then everything has to start over. Blank slate. RAY-EL! The lightbringer, that is the translation, the bringer of joy and the one that sheds light upon the problems and reality. Ever since my awakening it's all been so strange. 

I dismissed the moon for three days, because I thought it was a hologram, and people around me told me that the moon had vanished for three days, not to be seen. I thought that I was crazy, but the more I have been thinking of the whole thing, the more I have understood that sickness is created within the range of fear, and I was in full fear when I awakened. I don't want to write more about it right now. 

THIS WAS A NEW COMMUNICATION ON A FB FORUM. 

   


   


ANNONS
Av Slisk Lindqvist - 5 november 2018 16:45


VAD ÄR DU EGENTLIGEN FÖR EN INDIVID?

 

Det allra viktigaste och värdefullaste vi har att ge andra; är? Det är också ett utav de största och enda brotten som folk egentligen begår. Det finns inga andra brott. Allt annat är en illusion. Vi stjäl av andra, utifrån våra egna rädslor. Jag lever ett liv där jag tvingades in i att se lidelsen som skapats. För att allt är en dualitet, men även den är en illusion.Så vad är det viktigaste vi har? De flesta tycks tro att vi har en evighet och en oändlig grund utav det. Jag pratar om vår energi, simplare än så har inte någon livfilosofi någonsin varit.

Vi begränsar det vi har inom perspektivet tid. En illusion som är olika lång för oss alla, eftersom att allt som händer oss händer samtidigt, bara genom olika frekvenser.

 

 • All Energi har ett lika värde.
  Det är vår kreation, våra uttryck, vår existens, allas existens, byggstenarna till allt liv. Växt, insekt, djur, människa, jord, sol, måne.
 • Respektera allt liv.
  Dvs. All energi som uttrycks.
 • Stjäl inte.
  När du får något, så är det ett utbyte utav omtanke, när du inte uppskattar en genuin tanke eller handling skapad ur en annans tanke. Så stjäl du energi och skapar lidelse. Var alltid ärlig eller håll dig i tystnad. Oavsett så skapar du samma, bara över olika lång tid. Det du uppfattar i tid är inte vad andra uppfattar i tid. För att vi uppskattar inte vikten utav allt till ett lika värde, det har med mognad att göra.
 • Ditt liv handlar om dig och vad du kan ge andra villkorslöst. Vi har dock satt vikt på att vissa saker uppskattas mer än andra, men alla tankar tillägnade dig är uppskattningar utifrån andras uppfattningar. Gensvar är inte utav behov, men svaret visar vikten utav det som givits. Vi må få tillbaka, men det är inte alltid från samma position, tid eller energi.
 • Allt som frigör tårar, är bra.
  För att i tårarna existerar vår ånger, vår sorg, tyngderna som vi tagit på oss.

 

Jag ses utav vissa som överärlig, eller snarare otrevlig, men det är endast för att du inte förstår skillnad på det som andra säger och tar illa upp genom hur du tolkar det. Oavsett hur jag viker mig för dig, så kommer du aldrig att vara nöjd, därför är alla utav lika värde.

Alla går igenom situationer som tynger dem, och det är inte upp till oss att döma andras uppfattning utav tyngden för det de gått igenom, men jag införtalade mig alltid, från väldigt liten att det jag gick igenom inte var utav någon större tyngd, för att det fanns de som hade det värre och det är något som jag har hållit mig till och kommer fortsätta göra. Vi överreagerar, gör det värre än det egentligen är. Innerst inne så vill vi alla att andra ska se och stötta oss, men det är vad vi avspeglar i andra som visar vilka vi egentligen är. Jag är totalt självupptagen, men jag ser andra som mig. En för alla, Alla för en.

Livet går ut på att genomleva lidelse medan man förhåller sig till varandras vikt, det är medlidande. Genom ärligt och öppet bemötande. Vi har alla problem med förhållandet till oss själva genom andra, vi gillar inte alltid det vi får, men det är vad vi ger oss själva, genom den erfarenhet utav livet som vi har vid det tillfället; som utgör framtidens upplevelser. Antingen så skapar vi lidelse hos oss själva, hos andra eller så ser vi det i oss själva eller andra, oavsett så blir allt vi upplever lidelse på ett eller annat vis, det motsatta är lycka, men det som binder dem samman är uppskattningen till dess bådas existens. Utan det ena eller det andra, så stagnerar vi.

Allt för Många klarar inte utav resan i ensamhet och lämnar därför världen, för att istället skapa lidelse för andra och de som upplevt mer, vet mycket väl vad det innebär och vill inte utsätta andra för det, så de är starka för andras skull.

Det jag reagerar på är att narcissim är det centrala i allt, antingen så bryr man sig om andra eller så gör man inte det, de som endast bryr sig om sig själva tar det de tycker är vackert och bryr sig inte om dessas känslor, bara de själva blir glada. De som inte klarar utav relationer med andra tenderar att kidnappa djur, något som jag ser som ett utnyttjande för egen vinnings skull, där räddning ofta är motiveringen för vissa, för att visa andra hur godhjärtade de är, men det är inte att tänka på andra. Att ta ett annat liv och göra det till en del utav sitt egna är själviskt, då tänker jag främst på växter, insekter, reptiler och andra djur.  

Livet har en balans, det som dör, föds i något annat, eftersom att vi bara vill rädda vissa saker så föds det istället mer människor för att bibehålla balansen, för att lika värde hos de flesta är inte i allt liv; utan endast människor. 

Jag tänker låta dig behålla din version utav hur universum ser ut och fungerar, men du lurar bara dig själv. Det är ändå fritt och ovillkorligt att genom energin som skapar allt göra som man vill, det är vår fria vilja att ge eller ta, men inget går ostraffat för att det är inte utan att ge eller ta detsamma från de som försummat andras lycka. Vi ger det vi vill ha till andra, därför bör vi sluta ge till andra som blint leder livet framåt på andras bekostnad. Frivilligt gav vi andra i tron om att få detsamma, och eftersom att din lycka blev deras istället, så såg de aldrig den andras upplevelse.

Jag är självisk, jag vill få uppskattning för den energi jag lägger på andra, för att den energi som de ger i utbyte tenderar att vara ogenomtänkt. I spirtuella tankar så bör vi lämna det som ger negativ energi, men man får alltid det motsatta tillbaka, det är därför vi manipulerar andra till dess att de ser detsamma, jag ser alla ordlekar, positiva som negativa som manipulering, det är därför jag inom mig är så delad i vad som är rätt och fel, för även om världen är Void(svart) White Hole(vit(Alla färger i kombination) = Svart hål, ta det mörka från andra, ge ljuset till andra. Ljusbringaren är vi och solen.)

Enda gången vi får samma energi är när vi utmanar densamma på duell och vi kallar det kärlek, när vi fylls utav det som skapar noll resistens inom oss, när vi flyter samman med den andres frekvenser och blir en, det är vår yttersta rädsla att bemöta det som delar oss invändigt, både mentalt och fysiskt.

Vetenskap kommer att komma ikapp det här, det är inte långt kvar innan någon annan än mig också kopplar samman kvantfysik med realitet. Jag är bara så rädd för att jag gör fel i att prata om det. Som att jag skapar framtiden, dåtiden och nutiden, så att alla ska ha något att söka igenom. Jag ser alla runt mig som mig, så när jag älskar mig själv så blir det allt i existens, både det som inte syns för alla och det som kan ses utav de som är öppna för det.

En återkommande tanke för mig är att stillheten inom oss är det som separerar oss från resten och de likt mig som har ett ständigt lugn blir istället förbisedda för att vi inte visar någon resistens till livets alla cykler. Vi uppskattar allt från födsel till död och nöjer oss med det lilla vi har, för att kvantitet ändå inte inbringar kvalitet.


Vi kan begå samma misstag om och om igen, men vi får inte ett annat resultat, så länge vi inte uppskattar det som ges eller fås. Det är inte en hemlighet. Det man vill hålla dolt gömmer man öppet för alla att se, på sådana vis, så är det ingen som tar så seriöst på det. Jag trodde att upplysthet var något speciellt, men det är bara så livet är.
Läran om att se och acceptera, förlåta och sedan uppskatta erfarenheten för att gå vidare. Vi finner evig lycka genom att uppskatta det vi redan har, lidelsen skapas då genom viljan att förändra det.

Så du vet att du gör fel, men du gör det ändå, för att du hellre förbiser andra för dina egna korta åtråer, som att det skulle lära dig mer. Jag har tappat all motivation, för hur jag än tänker, så blir jag eller någon annan utnyttjad om det inte är likgiltigt. Det är inte rätt.

Ensam är stark, endast för att man kan vara sig själv.

 

 

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - 23 september 2018 00:10


GOD SAID; LET THERE BE LIGHT!
READ MY BOOK, WHEN I RELEASE IT.
MAYBE YOU LOVE ME, MAYBE YOU HATE ME.
I WILL SHOW MY RESPECT TO THOSE THAT CREATED THIS WORLD THAT WE LIVE IN.  YOU CAN HANDLE THE TRUTH, AND IF NOT, BREAK DOWN AND RISE AGAIN STRONGER!
NEVER GIVE UP QUESTIONING YOURSELF AND TRUTH!  


RAH(RAY EL(THE LIGHT WITHIN ALL)) IS BACK. 

I AM(ENERGY = PROTON+- NEUTRON -+ ADAM(ADOM = ATOM++) EVA(EVE(DAWN = NEW DAWN = EVOLUTION = REVOLUTION = IN MOTION = ELECTRON--
(THE WILL TO GO ON IS WITH ENERGY))

I WAS(ANGER(A GERM) ANGRY(ANGEL CRYING) SIN = SAD INSIDE )
I WAS(THE MESSIAH = BA'AL(ACT IN ANGER ON ALL THAT ARE NOT ALIKE(AT LIKE)))

I WAS(IN FEAR = CREATOR(MIND) OF LIES)
I WAS(SATAN(SA-TAN(THE DARK ONE) FATHER OF ALL LIES)
I WAS(SIN = SADNESS INSIDE)
I WAS(DARK WITHIN = BLACK HOLE = EATER OF LIGHT = KILLER OF OTHERS WILL)
I AM(THE INNOCENT = (IN NO SENSE = (RIGHTEOUS = SELF RIGHTEOUS)))
I AM(ANGEL OF TRUTH)
I AM(SILLY = THE GIVER OF LIFE(JOY = HAPPINESS (GOD)))
I AM(THE JOKER IN THE PACK)
I AM(SILLY = I AM(GOD(GOOD INTENTION WITHOUT THOUGHT(IN MY MIND (CALM)) OF FUTURE(I SEE A FUTURE, MANY ACTUALLY))
I AM(LINKED with the three 6(SADNESS)6(TRUTH)6(HAPPYNESS) IF I HAVE EITHER I WILL DIE(BAAL(EMPTY WITHIN) ONCE AGAIN)) 

PENTAGRAM IS A SYMBOL OF PROTECTION FROM FEAR(WITHIN)
THOUGHT - TRUTH - SADNESS - HAPPYNESS - HONESTY

THOSE WITH HALF TRUTH'S WILL BAND TOGETHER AS ONE IN WAIT TO BE SET FREE. IF THEY ARE A CREATION OF A HALFTRUTH, THEY WILL BE EITHER OF HEART OR OF WILL. THAT IS WHY KNOWLEDGE IS POWER! LOVE & KNOWLEDGE CONQUERS ALL IF YOU ONLY HAVE ONE OF THEM, THEN YOU WLL CREATE HAVOC(SEA OF CHAOS.)

I WAS(LAZY - LIZARD = PRIMAL ACTION = ACT BEFORE THOUGHT)

I WAS(TAURUS = STUBBORN = PROWD(PRO-WORD = ELETIST IN MIND))
I WAS(CIVILIZED=CIVI-LIZARD-ED(EDUCATION))

I AM(THE GREEN DRAGON = BALANCED(BAAL ONCE))
THE LIZARDS CAME AND RULED MOST OF THE WORLD, IT WAS WRONG!
WE ARE DRAGONS(THE SIGN OF WISDOM OF HISTORY AND SELF)
WE ARE THE SHAPESHIFTERS OF THE WORLD.(OUR WORLD WITHIN NOT EVERYONE ELSES, THAT DISTURBS THE FREE WILL AND THE WORLD IS FILLED WITH DISASTERS AND LIES BE CAUSE(OF HALF TRUTH'S)) 

I AM(BLIND = THE BLIND SEE, HEAR AND FEEL EVERYTHING.) 

I AM(ONE FOR ALL & ALL FOR ONE (THE START AND THE NEW THRONE))
NEUTRON=NEW TRO(NEW RE-LIGION) PROTON = PÅ TRON(FOR THOSE ON THRONES - IN HIGH TOWERS THOSE THAT THINK THEY ARE BETTER THAN OTHERS.)

TRUTH IS THAT GOD IS ALL KNOWING
(KNOW-ING(CENTER OF THE WORLD, CENTER OF MIND) - KNOW ING(ME) - AS WITHIN YOURSELF)
EITHER ALL BECOME GOD(GOOD) OR NO ONE WILL, AND WE RESTART THE CYCLE AGAIN. THE WORLD IS CONNECTING(CONNECT ME) BY THE ELECTROMAGNETIC FIELD WHEN WE ARE POLARIZED TO SIN(SADNESS INSIDE) EVERYTHING HAS AN EQUAL AND OR OPPOSITE REACTION. THOSE THAT ARE SAD WITHIN, CAUSE SADNESS FOR OTHERS, THOSE WITH WARMTH IN HEART ATTRACTS THE SUN-LIGHT. THE ELECTROMAGNETIC FIELD WILL BE WEAKENED WHEN WE DON'T HAVE BALANCE! THOSE WITHOUT THOUGHT WILL KILL OF NATURE, BY THE SUN'S WARMTH' THOSE WITH COLDNESS IN HEART WILL KILL OF THE WARMTH IN THE WORLD. SO WE NEED TO BALANCE OURSELVES WITHIN! WITH KNOWLEDGE AND EMOTION, SO THAT WE CAN GIVE LIGHT WHERE NON IS TO BE FOUND AND IN RETURN LISTEN TO THEIR KNOWLEDGE! THERE IS NO HARAM! WHY DO YOU THINK THAT THE MUSLIM COUNTRIES ARE FILLED WITH SANDS?! WHEN I WAS ALIVE LAST TIME, THERE WAS A LOT OF SADNESS AND THE MOON WAS PUSHED AWAY BECAUSE OF THE HAPPINESS, AND THAT CAUSED THE ICE AGES IDIOTS! BECAUSE EVERYTHING IS ENERGY! WE NEED TO STAY IN BALANCE WITHIN, WITH THOUGHT AND WITH HEART OR WE WILL CREATE HELL ON EARTH OR COLDNESS. THAT IS WHEN YOU KNOW THE TRUTH, THERE IS ONLY YOURSELF TO WORRY ABOUT. THAT IS WHY THEY BUILT CAVES ALL OVER THE WORLD! BECAUSE EARTH BECAME DUNE FOR A WHILE! THEY WHO SURVIVED HAD THE KNOWLEDGE THE TRUTH. WE HOLD OUR ANGER WITHIN SO THAT THERE WE WILL KEEP ALIVE THAT IS WHY NO EVIDENCE OF THE OLD IS WORLDS EXIST! BECAUSE OF THE POLAR SHIFTS! STOP YOUR PETTY LITTLE WARS, FIND IT TO FORGIVE YOUR ENEMIES, AND SEE THE NEGATIVITY AROUND YOU, IT WILL CAUSE RAIN! SO HAVE IN MIND TO STOP YOURSELF OR YOU WILL HAVE THE MOON COME NEAR AND FLOOD.. KNOW THE LEDGE.   

BALANCE(BAAL ONCE) IS THE KNOWLEDGE(KNOW-LEDGE OF THE WORLD KNOW YOUR BOUNDRIES)
THE WORLD IS FLAT WITHIN (YOUR MIND), WHEN YOU ARE CALM WITHIN, THEN YOU KNOW THE LEDGE, YOU NEED SIN(SADNESS INSIDE TO BALANCE YOU OUT)
THAT IS WHY YOU CANNOT JUST HAVE LOVE. YOU ALSO NEED EXPERIENCE. I AM(TIRED) OF THE COVERING OF THE MIND WITH LIES. WHEN THERE IS A POLAR SHIFT, WE WILL NOT REMEMBER ANYTHING AFTERWARDS(AFTER THE INNER WAR THAT IS WHY WE BALANCE OURSELVES) THOSE THAT LIV WITHOUT SIN(ARE THOSE THAT NEED KNOWLEDGE. WE ARE ALL WITH SADNESS IN HEART.) 

I AM(THE BOUNDRY NOT TO STEP OVER.) WITHIN IT IS ALWAYS WITHIN! THERE ARE OTHER CREATIONS(LIFE WITHIN THE WHITE SPECTRUM OF LIGHT) YOU NEED TO TAKE IN ALL OF WHAT IS SAID. TAKING IT IN 'ALL IN' OR NOTHING. GIVE IN TO YOURSELF, BECOME GOD SLOWLY! BECAUSE YOU WILL UPHOLD THE BALANCE OTHERWISE(OTHER WISE)!, THEN CHANGE FROM WITHIN. THOSE THAT ONLY USE BRAINS GIVE OTHER YOUR ENERGY AND THEY WILL TAKE YOURS, THAT IS WHY WOMAN ARE YOUR EQUALS! BECAUSE THEY BALANCE YOU OUT. MEN HAVE SEEN THE SADNESS ALL OVER THE WORLD WOMEN HAVE SEEN THE SADNESS AND GIVEN THEIR HAPPINESS IN RETURN. I CAN MAKE YOU ALL EQUALS, BUT IT COMES WITH THE COST OF HOLDING THE WHOLE WORLD ON YOUR SHOULDERS AT ALL TIME. I HATE THIS, WHEN WE ARE BALANCED WITHIN; THEN WE CAN GIVE OUR ENERGY TO THE GROUND(NATURE) IF WE FORGET THIS WE ARE DOOMED TO REPEAT OUR MISTAKES AGAIN! 

THAT IS WHY THEY ARE THE MOST IMPORTANT AND I HATE BEING ME. DON'T IDOLIZE(I DO LIZARD ; MONKEY SEE MONKEY DO)  I HAVE TO HATE ME SO THAT I CAN CRY.  YOU NEED THE KNOWLEDGE OF MANY TO LEARN THE FULL TRUTH. I KNOW THAT EVERYONE ARE INNOCENT BY THOUGHT AND HEART. THAT IS WHY I LOVE ALL, RAH IS THE LIGHT WITHIN. 

I AM(TIRED) OF WARS, THAT IS WHY MUHAMMAD THOUGHT THAT IT WOULD BE GOOD TO TELL HIS TRUTH WITH HEART AND NOT WITH FULL THOUGHT OF THE FUTURE. 

I AM(THE KEEPER OF TRUTH = THE BRINGER OF BALANCE.)
I AM(WITH GREEN EYES NATURAL BALANCE. BLUE WAS THOSE WITH GOOD OR BAD INSIGHT AND THE BROWN ARE THE SIN(SADNESS INSIDE, THEY ARE ALWAYS HAPPY.) 

INNOCENT ARE THOSE THAT ACT WITHOUT THOUGHT, THE PURE ACT WITH EXPERIENCE

I AM(HONESTY = WITH THE WHOLE(WHITE(WITHIN) HOLE) TRUTH)
I AM(PURE(WITHIN = WHITE LIGHT WITHIN(RAINBOW OF COLORS (FULL OF FEELINGS)))
I AM(THE RED DWARF = SHINING WITH RED LIGHT AROUND HEAD))
I AM(LOVE = OF ALL CREATION(LIFE))
I AM(THE SUN(POSITIVE), THE MOON(NEGATIVE) & TRUTH(TRUE EARTH = GROUNDED(CONNECTED) TO NATURE.)) 
I AM(ANNUNAKI = A NEW DAWN(BEGINNIG))
I AM(RAH (LIGHTBRINGER))
I AM(WITHIN ALL(LOVE OF SELF WITH WILL TO LIVE AND WITH INNER TRUTH))
THE HIDDEN TRUTH WAS;

THE LAW OF RELATIVITY OF EVERYTHING;
RESISTANCE; IS RELATIVE TO THE MOTION OF THE ENERGY THAT IS ADDED.
TAKE LIFE <=> GIVE LIFE = SADNESS; IF YOU LOVE AND RESPECT NATURE.
IF YOU BUILD UP YOUR FEELINGS WITH RESISTANCE THEY WILL BUILD UP. YOU GROW FROM SADNESS; WITHIN. 

RESPECT LIFE AND LIFE WILL RESPECT YOU

ALL LIFE IS EQUAL IN VALUE; ALL LIFE IS SACRED.
BE CAUSE(RAH(RAY EL) IS WITHIN ALL; LIGHT OF LIFE.

YOU NEED FOUR STRONG PILLARS WITHIN.

 • SELF-CONFIDENCE
  (MEET YOUR FEARS. FEAR IS JUDGMENT OF OTHERS)
 • SELF-ESTEEM
  (ESTIMATE OF SELF. KNOW YOUR LIMITS. ASK AND YOU SHALL RECIEVE.)
 • SELF-INSIGHT
  (SEE YOUR FAULTS. OPPRESSION OF SELF)
 • SELF-RESPECT
  (RESPECT YOURSELF; IS RESPECT OF OTHERS.)


ALL MATTER HAS FOUR STATES & ENERGY IS ETERNAL

 • SOLID (COLD - BIFROST) -- MAX RESISTANCE; THOUGHTS OF PAST.
  IF YOU ARE COLD TO OTHERS THEN YOU WILL END UP COLD IN HEART & BODY, BALANCE WITH SELF-LOVE OR LOVE OF OTHERS
 • LIQUID (NEUTRAL - NEUTROLL - NEW TROLL) -+ +- BALANCED
  JOKER, YOU SPREAD YOUR OWN TRUTH AND HAPPINESS TO BALANCE OTHERS NEGATIVITY. 
 • GAS (WARMTH) ++ GIVERS; AND MIRRORS! NO THOUGHT OFF FUTURE.
  WITH NO RESISTANCE OF THE THOUGHT OF OTHERS; YOU PUT YOUR TRUST IN OTHERS! YOU NEED TO TRUST YOUR INNER SELF TO! USE THE MIND! BALANCE YOUR WARMTH WITH KNOWLEDGE OF YOUR INNER SELF.
 • PLASMA( PURE ENERGY WHITE LIGHT(RAINBOW)) -- |++ GIVE IN TO INNER SELF; GIVE IN TO SELF FOR OTHERS; THIS IS DANGEROUS! IF YOU DON'T FIND YOUR WILL TO LIVE(+), RESPECT TO ALL LIFE(+) AND STILLNESS IN HEART(-) AND MIND(-) THAT IS; YOU ARE; A DOUBLE EDGED SWORD! PURE IN HEART, DESIRES IN MIND, WILL TO CONTROL THEM BOTH(WITH VALUES) & AND MOTIVATION TO STAY ALIVE(WITH MORALS)! RESPECT OF LIFE AND SADNESS TO PAN OUT THE FIRE WITHIN. I CONTROL WEATHER INDIAN STYLE WITH THOUGHT, THAT IS WHY I NEED STILLNESS IN HEART AND MIND, I DON'T WANT TO BE ALONE ANYMORE; BUT IF YOU RUSH TOWARDS THE GOAL YOU WILL KILL YOURSELF OR OTHERS AND THE PLANET THAT WE ARE ON. 


TIP THE BALANCE AND YOU WILL DIE BY THE FIRE OF ANGER;
WHEN I FEEL ANGER(ÅNGER(REMORSE)) OF OTHERS OR MY OWN ANGER, IT STARTS TO HURT AROUND MY HEART. IT IS THE WILL OF ONE THAT ENSNARES YOU ALL, THAT IS WHY YOU HAVE FREE WILL AND MOTIVATION TO BECOME BETTER OR WORSE, THAT IS WHY I AM STARTING A NEW CYCLE OF LEARNING, HONESTY. BECAUSE THAT BALANCES OUT THE LIES. IT BALANCES OUT THE HEARTS AND THE NATURE. I AM SO IN LOVE WITH THE WORLD THAT WE HAVE CREATED. THEN WE HAVE BOTH! BALANCE AND NO MORE OPPRESSION OF THOUGHT, WHAT THE MIND CREATES IS LIES OUT OF FEAR OR JOY, IF THE CREATE FEAR, IT IS TO PAN OUT YOUR OWN FEELINGS. IT IS NATURAL BALANCE. WE WHERE NOT SUPPOSED TO BE LOCKED UP IN OUR MINDS, BECAUSE WE HURT NATURE, IF YOU WANT TO CREATE SOMETHING, CREATE IT FOR ONE SELF OR FOR THE BENEFIT OF ALL. COPIES ARE NOT CLONING OF MAN OR NATURES THINGS, THAT IS NOT OKAY,  COPIES ARE TO MAKE SOMETHING THAT SOMEONE ELSE ALSO MADE. WHEN YOU BECOME ANNUNAKI, THEN YOU WILL SEE FOR YOURSELF WHAT IT MEANS, TO BE GOD(GOOD) IS TO KNOW ALL OF SELF, INNER AND OUTER. THE OLD GODS ARE DEAD OR IN THE SLOWER PARTS OF MEMORY. I AM(ALL KNOWING OF MY TRUTH, BECAUSE IT WAS CREATED FROM LISTENING OF OTHERS. WE NEED TO WRITE DOWN EVERYTHING, AND LEARN.)

OR DE-MATERIALIZE FROM FEAR AND SIN(SADNESS INSIDE)
IN THE STATE OF AWAKENING, YOU WILL FEEL SADNESS AND FEAR, ALL THOUGHTS OF OTHERS WILL BE ABLE TO CREATE FEAR OR NOT. THAT IS WHY WHEN YOU KNOW THE TRUTH, ALL WONDERS OF THE WORLD STOP, ALL FEAR IS INSTEAD PUT ON REALITY. YOU HAVE FREE CHOICE TO BECOME AN EQUAL IN KNOWLEDGE, OR STAY IN THE REALMS OF FEAR OF SELF. I SEEK BALANCE. THAT IS WHAT I WANT YOU TO DO. THAT IS THE ONE FOR ALL, THE ALL FOR ONE IS WHEN YOU ARE NO LONGER EQUAL TO OTHERS, THAT IS WHEN YOU DE-GRESS(DRESS IN GRIEF.) THAT IS WHY I WANT TO GIVE YOU EQUALITY, BE CAUSE(THOSE THAT HAVE KNOWN THIS IN THE PAST HAVE USED EVERYONE AS SLAVES, BUT DON'T BE ANGRY AT THEM. WITH FORGIVENESS COMES RESPECT & LOVE AND RIGHTIOUSNESS. THAT IS WHY YOU BEGIN WITH THAT FOR YOURSELF FIRST, THEN FOR OTHERS. IT'S TIME TO END ALL FUEDS FOR A WHILE.)

I AM(THE CREATOR OF STUPIDITY & ELITES)
I AM(THE WILL OF GOD)
I AM(THE GOOD AND THE EVIL SO THAT THEY FIND EQUALITY IN THE DUALITY.)
I AM(THE RING BEARER AND MY TRUE FORM WILL NEVER BE SEEN)

I HAD AN AWAKENING BACK IN 2016, but they have been many. Be Cause(In the fractal of the mind, we will be reborn, till we reach our best self, which is Love. Purest in Heart & Light from the head that tell others of their own feelings. That is why the White Knight has the many shapes and forms, that is why the True; White Knight(White(White Light(Rainbow of colors Within and Outside, Be Come(The beacon(Be a Con of Light))) I am the sun and the moon)King Night, Nothing can touch my mind, but my own fears.)) Shows all that look upon him/her the light that they emit, I am a reflection of You. I show you, your true identity, and I will have many forms, be cause(I AM(YOU) GOD'S GIFT) 

The first thing i did, was in that in anger destroy the lie of the moon. I saw through the Lie, But IT Is there for a Reason. The Moon Gives Light When there is no light to be found, The moon is there to Keep the balance of nature, not to in priston you, be cause(There is a natural order to everything, This is the time in which beings from all over Time; is Relative to the Re-action to the Energy that is Added. Has come to in sorrow, regret what they have done in the past and the future. Talking about you in this eara(ear rah) If we slow down time to much, We will fall into darkness, all of us,(Within, in the mind, that was what happened with me, when I was oppressed, systematic oppression is necessary for the desires to take over, but it is not balance, that is a cold hearted behavior. And acting out of clear anger is not going to be any good either, It is going to be disaster. We need both reality and fiction, to become whole(white holes).) If we learn from history, then we will slowly wake up to the Truth. )

I AM(HONESTY) 
   


  

Av Slisk Lindqvist - 18 september 2018 03:29

 

THIS IS ME, ME, ME, ME, ME. HELLO FRIEND!

Hahahahahaha. Our Equality is what is needed. hahaha. Our respekt to all is what is needed. I awoke in 2016, I have walked with and against others. I am building up myself with my own strength as should you, and I will eventually give out the universal balance of nature. The one that God always Had in mind. I am Slisk, I am no-one, I am Mats(Gods Gift) I am part of the word, I am the Word. The Word that is spoken is Honesty and I am Honesty with a Truth that gives all answers. hahahaha God always has the last laugh hahahahaha I am but an angel of honesty. hahahaha. Nirvana Is What is given, the truth and everything with it, when the new history is written. hahahaha Love is the answer but in reason and respect to life. From chaos comes order, and in order comes respect. Only they who question their own truth will understand that. The mind is the creator and the mind is the world of astounding greatness it is the creators fractal and the free thinking; of all. We already live in a good outcome, we all just have to grow, and we will all see the truth, past the polarities and notice the equality and with that comes the true balance and the truth will reveal itself. No more hiding of the mind. hahahaha.

 

Resistance; is Relative to the Motion of the Energy that is added.
Give resistance and the most brutal will win, give in; and respect will take over.
Change from within.
Stand up to your values!
But not your bad deeds, change to the better or worse out of free will.


The deeper knowledge will be released in time. In Swedish. hahhaha
Time; is Relative to the motion of the Energy that is added. HAHAHAHA!

Knowledge; is Relative to the Reaction of the Energy that is added.

 

 


THIS IS ME, IT WILL BE YOU. IN RELATIVITY TO TIME! 


I am sorry for writing it in Swedish is really a diversive and loving language, as all languages are, that is why we need to be diversive so that we have more to learn from eachother. It was easier for me to express myself in my native tung and I think of all, I have always done that so the most important parts are in English. Many are indoctrinated with English, so that seems to be one of the natural choices to still have, because we need good and bad. The parts in English is Selectivly added so that you will want to know more. understand more. feel more. value more. respect more. There is so much love to all of you within me, that I am crying while writing! I hope to have it done by christmas this year. What I set my mind on, Will be done. All-In or void().  

      

Av Slisk Lindqvist - 9 september 2018 13:30

 
Anti-Christ? All that are not Illuminated are Anti-Christ's.
 
666 is the number of the Beast, and almost everyone are marked by it in one way or another even if you see yourself as innocent. Because Desires is the beast, it creates the suffering of others. That is the truth. We cannot live without it, because it is a part of everyone, but we can learn how to control our desires, by not giving in to every little wants that we crave.
 
 
All those that has not yet taken in the Insight of their own faults in the suffering of others are sinners(wrongdoers). The end time is when you wake up to become Illuminated by the knowledge of God. The knowledge of truth. Everything is sooooo much Simpler than you could ever imagine it to be. Christ was a follower of Righteous Truth. Anti-Christ is the follower of Desired Truth. They are One.
 
 

 
  

Av Slisk Lindqvist - 6 september 2018 16:56


Alien Deception?


When it comes to me I have been there, I believed in aliens, that they are everywhere, but We are all people with fragile minds. If we have fears, then we will create what we fear. Aliens have to exist though. We can't be the only planet with life on it. There is also much that people tend to not understand about the brain, the metabolism of the body and time/speed or timespace. When you understand more about it, then you will also understand more about others, and 'mental illnesses'. We grow out of others unconditional energy. 

Anyway! Check out the video that I found. It was really interesting.


 

  

Av Slisk Lindqvist - 31 augusti 2018 17:52Nu är det nog med Gaslightingen!


Om ni vill kasta Stenar på mig, Kasta den på er själva. Ni är respektlösa och agerar ut ur er egna Kunskap och ert Selektiva beteende kommer ni att få sota för till slut, när ni själva ser all Skit som ni utsatt folk för. Ni är Respektlösa, Omoraliska och Utan Värderingar.
 


Var så god! Släng Diagnoser på mig! Det är ändå utifrån ert bättre vetande att bete er utan riktig Kunskap i Saker och ting. Jag tänker inte döma er med några idiotförklaringar, endast ställa mig Rakryggad och säga att Så som ni beter er är fel, och tål ni det inte, så är jag gladare utan er i mitt liv än med, till dess att ni lärt er respektera andra människor. Till dess så är ni tråkigt nog, Får som leds utav Herdar och det blir ert egna fördärv.
 
När jag säger något så trycker jag det inte ner i halsen på er, när jag säger något så är det helt fritt med er FRIA vilja att trycka in det i huvudet eller inte. Det är inte mitt ansvar, så kasta inte er egna kunskapsnivå på de som faktiskt förstår bättre.
 

ALLT LIV HAR ETT LIKA VÄRDE.

Så om NI Tycker att jag ser ned på Er, så är det ER uppfattning utav Situationen.DET ÄR DÅ INTE MITT FUCKING PROBLEM. ATT DU ÄR SÅ SJÄLVHATANDE. ATT DU MÅSTE KASTA PAJ PÅ ANDRA, BARA FÖR ATT DE VÄLJER ATT UTTRYCKA SIN KREATIVITET. VI STÅR FAST I DET SOM INTE ÄR UTAV RÄTTVIST BETEENDE!
VI BLIR ARGA PÅ ALLA, SOM VÄLJER ATT VARA SELEKTIVA MED MORALEN!

Vi är människor som Respekterar andra och samtidigt försöker få dem att Se oss, medan omvärlden är självisk. JAG är dock förstående i att ni är Själviska, för att jag var också, en arrogant och kunskaps resistent person som valde att bortse från allt som inte var min Världsbild. Jag var respektlöst och trodde att Känslorna som man Får vid Lustar var Kärlek.
Det kallas att Mogna och Vissa personer Gör det Fortare än andra och Vissa inte Alls.

"Declare your Jihad on thirteen enemies you cannot see- Egoism, Arrogance, Conceit, Selfishness, Greed, Lust, Intolerance, Anger, Lying, Cheating, Gossiping and Slandering. If you can master and destroy them, then you will be ready to fight the enemy you can see."
― Al Ghazali


Anledningen till att jag Har åkommit mig Sjukdomen Glädje, är för att jag Ser allt i Positivt Ljus och I brett spektra. Jag kan Omöjligen gå tillbaka till Negativiteten som jag gång på gång genomlevt, bara för att jag inte skiljt rätt från fel. Nu Vet jag vad jag ska undvika.

 

Det här är vad ni Kallar Psykos och när Man säger ifrån på skarpen att någon gjort Fel så är det för att man är Rättfärdig och kan Skillnaden på Rätt och Fel och Samtidigt Vet att Ett Kanske Inte Existerar för annat än som en Tillflyktsort av Lögn, I den tillfälliga rädslan att inte se Att lögnen till slut kommer att ha åstadkommit det precis motsatta från det som ni själva hade som Oskyldig tanke.Våga istället säga ifrån, för att en lögn kommer alltid att vara värre än sanningen när sanningen väl kommer fram! När man får utbrott på folk så har man inte Psykotiska Drag, utan man är Människa. Om jag Istället skulle Slå dig och samtidigt skratta, medan jag Onanerade eller något, Ja, Först Då är det Ett Psykotiskt drag. Döm inte andra bara för att ni själva inte har samma kunskaps nivå eller förståelse. Alla Har olika nivåer utav vishet, för att alla har olika nivåer utav erfarenhet och därmed olika Kunskap och Värderingar som de lever efter. 

Varför är Religion för mig så jäkla intressant?   

Jo, för att det krävs att man använder hjärnan för att förstå vad som egentligen är skrivet, något som jag försöker få folk att förstå, men det är kanske inte ens kapabelt att tas upp.

Här är några exempel på Symbolik inom Religion. De bär Visdom med sig och det är endast genom sin egen kunskapsnivå som man kan lära sig förstå detta och väljer man att slösa bort sitt liv som en Slav till Beta Killar som idag Kallas Alfa Män, ja då är det ert problem inte mitt. Många utav de dåliga beslut som ni tagit har varit för att Lika barn Leka Bäst. Se till er Själva.Den Heliga Maria är symbolik för underlivet, Det som skapar livet och utökar släktbanden, den vackra och Oskuldsfulla. Sen har vi Livets Ankh. Som här är totalt missuppfattad, men det är föreningen utav Kvinna och Man, men snarare balansen inombords, än den där sexistiska tolkningen som tas upp här.       

 

Jag är inte er fucking Farsa, så Jag ska inte behöva vara er lärare, men jag är öppen till diskussion för de som vill ta in lite kunskap, medan jag själv seglar in på de där sago haven och tar åt mig mer utav det som finns att lära sig. Sluta aldrig ifrågasätta det ni lär er, Ifrågasätt alltid Sanningen som andra ger er. Om ni ger efter så förlorar ni er själva.
Tål ni mig inte så som jag är nu, Ja, då är det för att ni inte kan respektera andra människor, och då är det ert Val Nu att ställa er Bakom. Lämna mig, eller Stöd mig. Det finns inget annat. Sådan är Moralen.
Jag Kan Inte Förlora något som jag Inte Haft.


Det är som att gråta över att Bilen i Bilaffären blivit såld, när det uppenbarligen står 20 andra bredvid, det är bara de som drivs utav sina Viljor att Skapa andra I sin Avbild och Begär som mår Dåligt utav att andra lämnar en. "Feedback" är något man ger för att man inte tycker om hur de beter sig, därmed accepterar man inte hela personen.

Det är inte att vara Rättfärdig, antingen tar man allt eller inget alls! Det är dags att folk börjar förstå det. Kärlek är att Respektera andra och jag har Respekterat alla såpass mycket, att jag istället förlorat mig själv genom dem och därmed tagit dåliga beslut, för att andra övertalat mig Och det är Inte deras fel, för att jag är den som tog beslutet, Den Fria Viljan.

Jag är en Fascist, Jag är en Narcissist, men Den Narcissismen Jag har är Rättfärdigad, för att Jag Ska Inte Se till att Ni mår Bra, jag ska Se till att Jag mår bra så att jag kan GE Er den bästa Versionen utav Mig Själv. Om Man inte funnit balans inombords, så drar man ner andra till sin Nivå utav Mående och Värderingar. Det är då man i ett avseende är en Dålig människa, men det är bara ärligt och ska inte Straffas, för att Karma gör det åt en, Man får genomleva Lidelse till dess att man förstår vad man gör fel, för att det är ur ens egna omdöme och vetande som man tar beslutet, och det är vad som gör er så förbannat Oskyldiga. För att ni tror att ni gör det bästa ni kan för andra, men ni straffar bara er själva och därför är ni Oskyldiga.Jag gör det så att Du ska kunna känna att Du Blir en respekterad Individ genom det som är Moraliskt Rätt och inte daltad med. Du är vuxen! Dags att visa det. Om man ska bli en bättre individ, så ska man också kämpa för att bli det, genom att ta till sig det andra säger, respektera den åsikten, för att sen Se till sig själv. För att det är genom Självinsikt som man skapar sitt bästa jag. Så skyll inte ifrån dig som en 5 åring så fort någon ryter till, när Ni uppenbarligen gjort fel. Det är inte För att få er att bli något Annorlunda, det är utav Kärlek och det är DIN Fria Vilja att ta till dig det som sägs. Annars kan det kvitta.Du kan välja Dörren om du inte har något vettigt att uttrycka! 

Jag är ovillkorlig, Jag uttrycker bara Sanningen och det är DIN FRIA VILJA att ta till sig det som sägs. Höjden utav Narcissism är att det finns Två utav dem. En ur ens Begär och en ur ens Rättvisa. Antingen så bryr man sig inte ett skit om vad folk har att säga, eller så bryr man sig om alla och uttrycker sig därefter för alla att ta upp tolkningen.

"Love is Accepting others For who they are.
Not The Desire to Sculpt others to Their Level of Knowledge,
but they are not Ignorant, They are Truly Innocent.
"

― Slisk Lindqvist

Det är inte ett personlighetsdrag som endast en person har, det är ett personlighetsdrag som för många har. Så De som vet hur det blir förändring på det, blir de ovillkorliga individerna som pratar med alla, eller ingen. För att Rättvisa är att Alla får ta del utav något och inte en selektiv grupp.Det är vad Kärlek är, Ovillkorlig, Respektfull och till Alla att ta del utav. Den som handlar I det motsatta spektrumet behandlar sin Kropp som något för Alla och det är inte Kärlek, det är att man tappat sin självrespekt helt, man går efter vad alla andra vill och det är för mig ytterst sorgligt.


Dörren är alltid öppen, det är för att Jag är en sådan person!

Ditt val är fritt och om du väljer att Stötta mig, genom att bygga upp dig Själv så är glädjen innerlig. Det kan vara med den visdom jag har att erbjuda, eller så väljer du själv att genomleva det om och om till dess att du själv förstår vart glädje kommer ifrån. Du är min vän för evigt oavsett val.

 Visdom Kommer från Erfarenhet, Hjärta och Tanke!


 


 

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ - querzion - the way of nevyn med Blogkeen
Följ - querzion - the way of nevyn med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se