- querzion - the way of nevyn

Inlägg publicerade under kategorin Politiskt eller något

Av Slisk Lindqvist - Tisdag 18 sept 03:29

 

THIS IS ME, ME, ME, ME, ME. HELLO FRIEND!

Hahahahahaha. Our Equality is what is needed. hahaha. Our respekt to all is what is needed. I awoke in 2016, I have walked with and against others. I am building up myself with my own strength as should you, and I will eventually give out the universal balance of nature. The one that God always Had in mind. I am Slisk, I am no-one, I am Mats(Gods Gift) I am part of the word, I am the Word. The Word that is spoken is Honesty and I am Honesty with a Truth that gives all answers. hahahaha God always has the last laugh hahahahaha I am but an angel of honesty. hahahaha. Nirvana Is What is given, the truth and everything with it, when the new history is written. hahahaha Love is the answer but in reason and respect to life. From chaos comes order, and in order comes respect. Only they who question their own truth will understand that. The mind is the creator and the mind is the world of astounding greatness it is the creators fractal and the free thinking; of all. We already live in a good outcome, we all just have to grow, and we will all see the truth, past the polarities and notice the equality and with that comes the true balance and the truth will reveal itself. No more hiding of the mind. hahahaha.

 

Resistance; is Relative to the Motion of the Energy that is added.
Give resistance and the most brutal will win, give in; and respect will take over.
Change from within.
Stand up to your values!
But not your bad deeds, change to the better or worse out of free will.


The deeper knowledge will be released in time. In Swedish. hahhaha
Time; is Relative to the motion of the Energy that is added. HAHAHAHA!

Knowledge; is Relative to the Reaction of the Energy that is added.

 

 


THIS IS ME, IT WILL BE YOU. IN RELATIVITY TO TIME! 


I am sorry for writing it in Swedish is really a diversive and loving language, as all languages are, that is why we need to be diversive so that we have more to learn from eachother. It was easier for me to express myself in my native tung and I think of all, I have always done that so the most important parts are in English. Many are indoctrinated with English, so that seems to be one of the natural choices to still have, because we need good and bad. The parts in English is Selectivly added so that you will want to know more. understand more. feel more. value more. respect more. There is so much love to all of you within me, that I am crying while writing! I hope to have it done by christmas this year. What I set my mind on, Will be done. All-In or void().  

  

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - Torsdag 6 sept 15:52

 

CIA was created as a countermessure, but it has gone rouge.

 

 

The CIA is known for a stunning amount of strange things, for those of us that questions the truth at all times. I don't blame them for what they have done, but it was still corrupted decission's that should have never been made. Check out the video, and see for yourself or read up on files about The John F. Kennedy CIA Assassination back in the 60's.

Source: 
https://www.archives.gov/research/jfk/release  

ANNONS
Av Slisk Lindqvist - Torsdag 30 aug 16:46

 
Man måste Leva Med dåligt omdöme, för att kunna växa.
Jag valde Lustar framför Sans, Kärlek vid första Ögonkastet och de olika Nivåerna utav Acceptans, fick oss att vandra mellan två Världar helt Fritt. Det var i varje fall så för mig, den enda som jag respekterat Var den Tjejen. Det går inte en Dag utan att hon råkar falla in i mina Tankar, men det är utav Självisk Saknad som Det är så. Det var det enda Förhållande som gick bortom gränserna för vad som är Verkligt och inte. Jag inväntar att bli en del utav ett sådant förbund igen, så fort andra också börjar Respektera Sig själva och Andra, så kommer detta att bli helt möjligt för oss alla. Jag kommer aldrig Sluta Älska just Henne. En dag kanske Vi Ses och Respekterar varandra Igen.
 
 
 
Det tog 7 år utav Omoraliskt beteende att komma till sans och de utav Er som Lärde känna mig inom den tiden, Lärde känna den Som inte Respekterade Sig Själv eller alla Andra. Jag Lyssnade på Selektivt få Individer och Dömde ständigt alla Felaktikt, Det Resultat som blev var att mina Viljor att Ha istället för att Ge tog över helt. Idag har nästan alla lämnat mig, Jag tar inte illa upp, Jag vet att ni också behöver tid att Mogna till att Respektera er Själva och andra, Många har tillrättavisat mig genom Sina Sanningar och det har fått mig att, till och från Tyna bort, men jag ser det inte som ert fel, Ni har agerat på det sätt som ni lever efter som sant. Jag lyssnar på vad alla har att säga nu, Jag respekterar allas egna Verkligheter, och tar därför in era åsikter, utan att göra dem till Mina. De senaste Två snart, Tre åren har varit Jobbiga, för att jag inte haft Självförtroende, Självkänsla, Självrespekt eller tillräckligt med Självinsikt i hur alla Problem uppstår för Att Kunna Tro På mig Själv.

Jag har Lärt mig att De Felaktiga bedömningar som vi gör utav andra blir öppet för andra att Skåda, det är därför jag ser Oskyldigheten i er alla för att ni agerar utifrån Er Egna Verklighetsuppfattning och De Sanningar som Andra har givit er och Ni har Frivilligt tagit till er dem Som Era, men det existerar endast en Sanning, och det är Er Egna! Det är vad Gud är! Att Finna Tron på sig Själv! Respektera Sig Själv och Andra och genom det Välja sitt egna liv och inte Leva efter andra. Vi kan alla samarbeta för att Skapa en bättre Framtid för alla, eller Välja att stå Själva i känslomässigt utanförskap, helt skapat genom ens okontrollerade Lustar.  
   


Respekt föder man inom sig, till Sig själv. Innan man kan vara Respektabel mot andra. Jag är så glad att några utav er faktiskt valt att Respektera de åsikter jag har och Ständigt Stärker. Det var tvunget för att Jag skulle kunna förstå, Mig själv, Mina Beslut och för att Kunna se Saker som många utav er ännu inte ser.
 
Sanningen kommer I många olika former och jag har sagt att Religion inte Skiljer sig från Vetenskap. Inte många som kommer ta till sig det, men Visdom kommer från att Respektera andras Sanningar och inte Göra dem sina egna. Det är med Järnhård Hand, som man stärker sin Moral genom Värderingarna. Alla Man ställer på i Goda Avsikter, kommer senare att uppskatta det när de själva är de som står rakryggade, med Rättvisa och Strikthet I sin Röst.
 
Jag ser allas oskyldighet utifrån de sanningar som de själva följer eller följt och jag respekterar det, men det betyder inte att jag kommer tycka att det ni gör är Moraliskt rätt. Därför har jag också rätten att uttrycka det till er och ni har därmed möjligheten att frivilligt ta emot det och ifrågasätta era Egna Värderingar och Hur ni förmår er till att använda er Moral.
 
Ska man kunna vara Rättvis så går det inte att Särbehandla Vissa! Något som är Fel är då Fel. Oavsett Vem det är! Det är därför man ska tro på sig själv och veta att man kan övervinna Rädslan utav att möta Konfrontation. Jag är inte rädd för de som inte är Rättvisa.
Endast den Rättvise Kan döma andra! Dvs Endast Sanningen Kan tillrättavisa Det som är fel!
 
Var så god, att Hitta er inre Rättvisa genom mig, eller genom din egna Stig. Vet bara att särbehandling är det som skapat osämjan till att börja med! Vill du bli en Gud/Gudinna? Respektera då andra Genom att vara Rättfärdig, det kan du endast bli genom att först Förändra dig Själv till den Standard som du ska vara strikt till.
De värderingar jag står upp för genom hållbar Moral är Allt Liv har ett Lika Värde. 
Det som skapar Lidelse är Omoraliskt! Dina Viljor skapar Lidelse, Ditt ofelaktiga Dömande skapar Lidelse! Oavsett så är Gud en Fascist.

Kan man respektera andra, Så är man I temporär Balans. Livet är en ständig balansgång mellan Gott och Ont, Lidelse och Lycka! DET SKA INTE GÅ UT ÖVER ANDRA!
Därför är jag emot att man skadar Djur, Insekter och Natur, pga Konsekvenslöst Tänkande Genom Egna Viljor. Man Ska se till Andra, framför sig själv, men det betyder inte att man ska ge bort sitt Liv för andras Viljors och Värderingars skull! 
 

Allas Lika värde ligger i att man Inte väljer bort det ena framför det andra, Man kan inte vara selektiv, det skapar ett inre krig, som för vissa Exploderar som en Atombomb. (Jag är en utav dessa, men jag valde att låta det ta tid och Rättfärdigt säga ifrån till alla som plågat mig med sina egna övertygelser.) Man kan inte ta bort Sig själv och Bli intet, balansen ligger genom logik och kreativitet. Bortser man från det faktumet så blir det att man försvinner in i sin Kreativitet, därför existerar t.ex Schizofreni och Diagnoser med Liknande Sinnestillstånd, Flykten från de Förflutna problemen eller nyuppkomna, förblir då Nuvarande problematik som Man inte kan släppa, de skapar en värld som är perfekt för en själv att vara I, den där ens Avund utav andra skapar visioner utifrån sin felaktiga bedömning utav sig själv eller så har man ett sådant otroligt självhat att man Skäms för sin existens Till den Nivå att Kreativiteten skapar Monster som sätter en i fullständig rädsla till att någonsin bemöta och förlåta det man varit delaktig i. 

Jag Vet att Jag Har Rätt, Jag behöver Inte ert Godkännande för att jag Har Gud med mig! För Gud är Sanningen och bär många former. Något som alla Kreativa Odödliga individer har haft kunskap om. Det är fel att döma andra efter dåligt vetande, man ska vara Rättfärdig och Tala ur Vetskap därmed genom Erfarenheter.
        
My Truth Seeking has Ended! The Third Eye is The Insight of the Fundamental Truth of God's Existence and that you Find Balance by Accepting Yourself with both the Good and The Bad. Forgive Yourself! Uphold the Values that Life Is Sacred and See Your Innocence Through Others to Become the Independent Truth of Righteousness Trough Full Understanding! Logic Through Creativity, Creativity Trough Logic. Causality and Reason!

      

   
 

Av Slisk Lindqvist - Torsdag 30 aug 03:50

DESIRES Cause Suffering! Of Others and Self! That Is Karma!

Desires goes Against the only fucking LAW that Is Static.
Without Values You Are Immoral! Yes! It should be Shammed!
 

In And By The Truth! ALL Life Is Equal, ALL Life is Sacred!
 
You are not Supposed to Feel Good About Yourself,
When you Uphold Murder! Murder is Murder!
 
People Don't Respect Life Anymore! They Take it For Granted.
People Don't Respect Others! They Try To Command Them!
People Don't Respect Animals! They Eat Them!
People Don't Respect Nature! They Kill it!
People Judge Others Falsely! With Double Standards & Immoral Behavior!
 


I Can Place The Judgement on Others! Truth Is a Fascist!

Because My Morals Are Based on The Value To Not Disrespect Life at All.
I Solemnly Respect Your Values, but far from the Truth, are They often Followed.
 
TRUTH! Is not Selective! It will Be Righteous, Even if You Believe it or Not.
TRUTH! Is Honest! To Anyone that Respects It, Accepts & Listens.
 
Everyone are Innocent on their Own Accord, Blaming others For all ill deeds they Go Through.
I See your Belief of Innocence through Your Truth, and that You Reject My Truth and I pity You.
All Beings will Eventually Come to the Same Conclusion, often enough All To Late in Life.
 
I See the Privileged Unicorns In the making Everywhere.
So Where are The Righteous Unicorns being Made?

When you Take in the Truth! When You Stop Rejecting Righteousness.
When You Stop Living With Selective Morals. When You Respect Life.

Then Messiah Will be Shown. Because He is Within Us All.
Buddha, Mohammed, Jesus and many more Already Knew this.


God Is Truth, Live By Truth.
Stand Your Ground!
Stand By Your Values!
Reject Your Selective Behaviors!
Reject Your Bad Behaviors!


What you Think Of Others!
IS Your True Self.
 
Life is the Balance between Good and Evil.
See the Innocence In Others, Only then,
Will you Become the Innocent.Av Slisk Lindqvist - Onsdag 29 aug 16:15

   


Some of You might think, that I have a Messiah complex! I understand and Forgive you, but False Gods have no right to change Others. Don't Push Your Truth onto others! Only the Free willed Embrace God!I AM The Awaited One! A Messenger of God!

God is different for All, but God is always Consistent by the Righteous!


God IS Truth!
Truth Is Honest!
Truth Is Strict!
Truth is Righteous!
Truth Is Unconditional!
Truth is Infallible!

To become A God is to Be Righteous by God!

 

I am Consistent!
I am Honest!
I am Strict!
I am Righteous!
I am Unconditional!
I am Infallible!I AM Still Human!

I speak Only in My Truth or Not At All!
I am not Strong by my self,
To stand Righteously and not Place Judgment!
What We See, Is what We get, Because What we Give Is what We see!
Don't place your Judgment on others, See to yourself Firstly!

If you Place judgment, then you are no different from anyone else!

By God, Life is Equal, thereby Life is Sacred!
Don't be a Follower of False God's! Do not Idolize others!

Change your way, Children of God!

Become Truth Reincarnated!


I am The Messiah with Truth! Messiah is Reborn within You!

ALWAYS QUESTION THE TRUTH OF OTHERS!


In Science, Occam's razor is Always Regarded primarily to be Chosen.
This is the Simplest of Answers for All to Embrace!

And God said "Let there be Light!" =D
(Happiness in the understanding of Truth.)This Morning I got some more Insight.

"Judgement of others, is based on Your level of Innocence."


 You are all innocent servants of Gods.

I am and I have told you before, that I am a messenger of Truth. God is Truth.
I am human, like everyone else. I have but one law for others to follow, All life is sacred.

You are supposed to stand up for your values! Not the bad habits or actions.
God is Truth, nothing more, nothing less. Truth is Simple, Truth is Righteous, Truth is Honest,
Truth is Strict, Truth is Unconditional!

Your pride took the best out of you and I lost my respect for you, for a while, till that in which I was awakened again. Respect the Truth, and the Truth Will respect you.

I have only had Truth to live by. I have seen my shortcomings, and I am still working on becoming the innocent God that is truly Unconditional. My judgment of others Morals can not be challenged, because in the Righteousness! All life is sacred! Selective behaviour is not Righteousness!


      

We have been thought by the innocence of others that, We Need to Love yourself, before we can love others and this is part of the path that we all have to take, in order to love other people! That is our destiny.
Truth will always guide us, as long as we are with righteous morals and values and stand tall to protect them.

Self-love though is only promoted by those who do not Question the Truth, thereby it will keep on creating Narcissism, and the consequences of the actions, well they end in the will to take whatever is their desires on the expense of others and Without remorse. The creation of Objectification of Others, materialism, sexism and Immoral Selective Behavior. Demands and Commandments of Others Will, Is the Path of Ego & Desires. They are of own creation and not in the Sincerity of other People's Free Will. This Will create the suffering of others! When you Do not Respect others! A Tug-of-War between Ego's will Arise!

"For every action, there is an equal and opposite reaction." ―  Isaac Newton


Upon that Truth, the Right way of learning how To Love others!


Which is not through the desires of the Ego, but instead that built out of Respect, but respect can not be given if you don't value yourself  first! You  need to feel respectfull towards others, before you can be treated with Respect. Thereby the Four Pillars must be established!
Because they are the foundation of the World.

Self-Confidence.
Self-Esteem.
Self-Insight.
Self-Respect.

All this in order for you all to uphold your Integrity, so that you can become Unconditional in the mutual respect towards Self and for All of Life. Now, there is One Truth that Can never be overwritten. We need to understand and Accept that we are capable of both Good & Evil.The Chaotic Waves from the Internal battle between Righteousness and Desires is only found in balance, when your World is Flat. Only then can you live Righteously With Truth in Hand. God Is Righteous!
Morals and Values are Protected by the Righteous Few! You Can only Be Righteous if you Are Static!
Either something Is Wrong or It is Not. Question your Own Behaviors with Other Peoples Morals, but don't make them yours if You are the better judgement. All Life Is Equal in Value, therefore Life is Sacred.

Truth has always been there when you have asked for it's Guidance, you have only Chosen by Own Accord to Disregard It, because it has shown you, You! Therefore You have gotten hurt by your own Values. A lie will make you feel good, but Truth Hurts if you Do not Respect it. When you fully understand and accept it for what it is. You will Find inner Peace. Both in Mind and Heart. The Tug-of-War will End.

Do not judge other people, Accept them and what they say. All Wisdom given by others, is Filtered through our own Desires to be Right by our values and our knowledge at the time, Do not Act in Pride. God Is the Fascist! I Am A Fascist! Respect the Fascist, and you will get respect, Fascist!Changes! Make understanding Easier! Time to Rewrite It Again.

 

All the unjustified judgment that you cast on others, Will be Mirrored Though You in behaviour,
for others to Judge upon! See No Evil! Hear no Evil! Speak no Evil!
I have Always Known my Truth, Therefore I have acted In Pride. Knowing your Faults, Creates opportunity for change! If others Point them out. Don't make It true. Respect What is Noticed and
double check it with Your Truth.
 


  

Av Slisk Lindqvist - Tisdag 28 aug 12:06

 


Slisk Lindqvist
Published by Slisk Lindqvist · 14 mins · 

All kunskap filtreras genom våra egna värderingar och kunskap. Så se alltid, till andra i respekt, till den nivå som de besitter av kunskap.

Individer utan egna värderingar, är fascister som drar ned andra, fascismen har alltid varit ett problem, för att de mer insatta inte respekterat de övriga och de som varit fascister är och förblir för alltid de som inte står upp för sina egna åsikter och agerar fakta resistenta. De självständiga tenderar att vara och förblir översittare när de inte respekterar andras kunskapsnivå utan blir istället fascister utav högre vetande.

Om man mot förmodan utser sig själv vara en individ som besitter högre kunskap, så slutar man också oftast att värdera andras intryck till sitt lika värde och därmed tar man inte till sig andras verklighet, då tenderar man att agera med ett översittarbeteende som blir problematisk och skapar konfrontation redan från start. Oavsett vem du är så är du en fascist om du inte respekterar andras åsikter till fullo.

Om vi ska kunna ha fredligare konversationer, så måste vi alla kunna se allas lika värde och respektera dem som är där man själv en gång varit. Annars kommer man aldrig bli en bättre människa själv.

Vi ska vara självständiga och inte göra andras åsikter våra så fort vi hör dem, utan istället ta till sig vad de menar i sin ärlighet och därigenom säga sitt. Om andras värderingar blir våra egna, så har vi inga värderingar själva och förlorar därmed vår integritet.

#kapitalism #socialism #visdom #kunskap #respekt #allaslikavärde
#svpol #valet2018 #valfusk2018


 

 

 

Av Slisk Lindqvist - Söndag 26 aug 17:17

 

Try it out before you say no.

Ignorance has never gotten us anywhere. Ignorant behavior is being arrogant and acting in pride of one selves ego. Fact resisting is being stupid. Both are equal to each other. In one way or another.       


Bipolar Disorder Type I
is not a sickness!  

It is the humans normal state of mind if you have low values of others, but rightious morals and the mind gets seperated into duality where it tends to have discussions about this and lash out on either the person with the thoughts, the person with this state tend to hear their own thoughts about others pointed in the direction of themselves or others, in which results in a low-selfesteem and self-confidence and ends in depressive episodes.  SSRI's tend to instead reverse this, behavior in anyone, BPD people get into a manic state instead, where they act out on all the wrong doings of others immoral behavior. Since we live in a society with highly narcissistic people, then we have a problem with communication and understanding, most narcissistic people are either logic or emotional, but bipolar, autistic, schizofrenic people are actually using both logic and creativity and often enough end up having an even more active brain than other people. Till the serotonin in their bodies depletes and they get into a depressive state again. Serotonin also deplets faster in the vecinity of people that tends to have a more negative view of life, these people then need to think a lot more, but serotonin is not the only thing that is depleeted in this state, it's also dopamines and they go back into depressions, it's an endless cycle of god and bad behavior. The fight of who is the strongest and best of the two mind expressions. 


Quick thinking of others in the realm of not understanding!

I Was told that I was in the Cluster B collumn, by someone random that felt it was appropriate to place me in a category, because I offended his descions of being judgmental of others in his own family, calling others something that is most possibly the state of his own mind. We all have to grow mentally, and it's a harsh process for some to go through, especially when it has to do with your own actions in other peoples suffering. 


Here is the most common Personality Disorders.

For some reason different thinking and behavior is not acceptable in the Socialistic's views of life. It's the socialists that tend to categorize others in different colors, mindsets etc, just because they can't understand them. So the logic centered narcissists make new definitions of what a behavior is or is not, while the emotional people don't think while they divide others for the sense of .... Uhmm... Equality? Dividing people into races, colors, behaviors etc. It's absurd. We are all diversive in our behaviors, not a block of lego to use to build up a 1984 society of brainless people. The zombies are here people, they are the one's that scream for brains because they have no knowledge of how to use their own. Sorry, but true. 

   
Not Specified:


We can start here first. This is the realm of the Narcissist. They care about themselves or not of others, they blame everyone else for how they feel and if they stop to care of the importance of life over all and even lose their interest in their own morals, then they will do what ever, without any what so ever boundries. These people are not lost causes, they are depleted in the dopamines and other aminoacids and substances that the body create in which to express themselves. Some of the most important substances are created in the intestine or the appendicitis and pancreas. When you have little to none value for other life forms then you tend to kill them of without remorse. This is why I am a Vegan, which is the normal standard that we should all live by because of the equal values of others. I am having the thought that some idiot in the future will see this and make a quick fix, that is immoral and wrong! We all have our own learning curve! Religion teaches you how to live, get high morals and values. The reflection of what you read is the person that you are at the moment, and everyone should strive for somewhat perfection of that image. All the Gods that have been written about once was real humans that could understand others and tell right from wrong and they acted strict and with rightious behavior. As every other one can do if they first see that they create the emotions they feel throug the reflections in others. Till we understand this, we will keep on hurting eachothers. 


Cluster C:

Anxiety, Panic attacks etc. Why the heck am I so sure about this? Well, there is this saying that you should only talk out of experience. I have tons of experience. That is what you get from being self-centered  for 30 years and then have an awakening in which I came to the conclusion In my involvement, in all that I have gone through and my involvement in other peoples lives and suffering on my expense.

The chain of memories, the judgement of God. It's a really interesting concept that is spread throughout the whole world within all of the religions. Either you look up to and act like others(The slave) or you look up to yourself and act by your own non-existant morals(Narcissist) or you see yourself as an equal to all life and act acordingly to the preservation of everyones integrity(God). God is a concept of the rightious and divine indipendent individual in action and thought, where the pure innocence is the end goal, but this is only for those that understand what is written in the old texts. Everyone's goal is to learn how to love again, and till that day comes, you will be suffering the pain that you inflict on others. When you are rightious and just, you act out on the reflection of others, but you never break the moral values, that is what the narcissist does, mostly because that person is half-way into his or her transformation, believing that they can do anything without consequences. Anarchy is not the answer. This is why rapes, violence and murders happen etc.  

Anyway, back to the Cluster C, (hold in mind that the narcissist is going to be part of All of the clusters till the Judgement of God. I will get there eventually.) Because of the Deep depression and closed of emotional state, the person which sees itself as a victim, gets easily attached to the happiness that others spread, and relations to other people can go to the extant of an obsessive behavior, this is because they value themselves above others, so what they see is an object for their amusement and is not to be played with by others. This is why I don't want a relationship, because it's an ownership, we should all be free to act on our own as long as the values of the Gods are not broken. Low values is the feeding grounds for bad behavior and the objectification & sexism of others. A Righious person is not within this realm and tend to give of a total lack of sexual desires, which is boxed in as a-sexual behavior. Oh well. People acting out on others feelings does not mean it's a consent from the one that initiated, but if you judge others without judging yourself first then you are nothing else but a narcissist driven by ego. 


Cluster B:

You keep 'feeling other people's feelings' and act out on them, blaming others from within, you are in the phase of the awakening that for you makes no sense at all, so you ask for help (I never did, if I had, I would had been lobotomized by synthetic drugs. Drugs should not be a part of us at all after we are awoken, before that it's up to your judgment and not mine. Because it helps the awakening process. Cannabis is something that I strongly stand behind as medication and I advocate for it to become legal. Mostly because it is a plant that was created by the former Gods of the world through genetic experiments. We are not the only Intelligent civilization that has existed, Atlantis and Rome where two of the earlier one's ruled by Gods, when the Gods died, the morals of the people went down drastically. Having someone that governs you is not the solution to any problems. If you understand Swedish, then please read the earlier blog posts about the Matriarchal Socialistic society that we are part of and also how it degrades our free-thinking from a young age, depending on the values of the parents I have to add.)

When you do ask for help, you are told this and that from a slaves viewpoint, that probably genuinly wants to help you, but only have as much capability as to the level of knowledge, that others have indoctrinated into the person. Or the person(Slavemind) has only read the texts written by narcissists. Narcissists write unimportant things just for the likes of others, and they try to become the idol of others, they usually release parts of their thoughts to gain accardance with others and fame of some sort. I don't condone these people, because they act out of their own or best interest. As do I, but I don't want to be anyone special! (Every lifeform is equal to the next.) I am Nevyn, meaning 'no one', but I am called Slisk and like the prophet Mohammed, asked himself to not be depicted by others, I ask you all not to Idolize me, because that is what the not depicting means and Muhammed knew that there would be more profets(Messengers of Truth) of peace in the future. If you idolize someone, then you will not be able to make room for your integrity. And you all need to rebuild your pillars that hold up the world. Self-confidence, Self-esteem, Self-insight, Self-respect. You can gain this through others, but that is the half-assed way of life, where you instead act as a child that gets smudged by your mother or father.

Take up a religion, anyone that you see fit, and with your new insight from the point of my view and values. Try to travel closer towards the unconditional God that you are supposed to be. Take up some physical practices of any kind, sports, training, yoga, martial arts etc. They help you to train the virtious of the four pillars and the disciplin that you need, in need, of becoming a Self-less and Self-sufficient in all, thinking, choices etc. If anyone are interested in talking about the spiritual growth, and make this as a recording of my interpretation, for others to take part in, then just contact me. 


Cluster A:

Okey! Now we come to the really fun stuff, Paranoia,(Truth Seekers been there, and if you can understand Swedish then Read about my View of the Matriarchy, Socialism.) This is based in fears, and believes that are conjured in the confilct of Self. Basically, your fears manifest through others, but what is needed here is NOT medication, they need understandance of others and they need to evolve in their own pace, till they eventually understand that Capitalism isn't the evil of the world, and for me it was two videos that changed my view totally, because my emotions instead took over fully.When you talk to a lot of other likeminded people, you tend to get stuck in that thinking because of the gaslighting of the socialist zombies (That force their values on anyone that does ont think alike.) and the ignorance of the truthseekers (That instead has a polarized, but free-thinking mind.) that fully believe in an evil New World Order that is in place to govern us all and make us mindless zombies.

What we truthseekers eventually come to understand is hopefully that everything is Socialism's fault, it's the fake love of the state that is the problem, but there is no-one out there to get anyone other then the ignorance that has many oh shapes and forms, usually they tend to be fascists of their own judgment, but aren't we all. It's the fear that some of the people reek off, that lashes out uncontrollably, that for most others become really strange because of the behavior. I don't really remember, what it was that changed me, but it all just went together like the hand in a glove.Most people are supporting everyone else, out of the good will of others, and not out of the values that we should uphold. With that said, people help likeminded people and reject others that has totally other thinking patterns, I understand and accept that, because everyone's actions are based on the good will to others, but the good will of others or to others, will eventually corrupt us all, because we don't see the wrongs that we our selves are doing.

So I don't judge anyone of you, because I have already been there, and that is the divinity of a God, knowledge and wisdom through experiences and that is why they are usually shunned, because they either understand more than most others. Since people usually aren't independent in will and thought they will blame the one that shows them who they really truly are.

This explains why the Jews killed Jesus, and also why the romans eventually tried to save him, but because of the lack of basic understanding for the behavior of Jesus(In thought and will.), they instead judged him by their own understanding and with his death, he took away their sins. This is a really, really sad story. (He did not pardon people from their sins, because with his death, he could no longer judge the people's bad judgements and that is why the sins vanished).

I love everything that is on this planet so much, but there is also so much corruption.
Right wing vs Left wing, acting in the same manner, but not understanding it themselves. 
Left wings hate Conservative people so much right now, that they both provoke & inact violence or scream hatespeech openly or threats in addition to badmouthing and call them all sorts of things, it's all out of the good will, but you need to see that the Conservatives are now the new Jews, and if others does'nt notice this soon enough, then a new war will be brought upon us again. So is the truth.

I have tried to warn the ignorant masses my whole life, from time to time, but the last two years has been a really difficult journey. Many o' friends that no longer talks to me, because the truth that they heard, did hurt so much that they couldn't stand the sight of me. (I will be waiting, because everyone, awaken eventually.) Blaming others will not help anyone else, least yourself. A lie, may be making you, feel really good right now, but it will eventually become a deep scar, when the truth comes your way.

There is a full on morals & values corruption cleanse going on, judging others, will not make what has happened any better. That is Social Justice Warrior behavior, and you are the feel gooders that act upon your own understanding, mostly only the emotions. It's still not in your right to judge others if you, yourselves act like an angry mob of feeble animals fighting for the last peice of meat. Leftists are as bad as Right wings when it comes to hatred, and there need to be change, or mother nature will do that for us. 

Now! Cluster A again, when everyone has delt with paranoia, they will have other problems because they alse tend to have periods of manic behavior, that ends in delusions, still with self-interest in mind, because they tend to not see their own doing in things and blame others. There is a reason to why the comment 'Only God can place Judgement' arrived. Now these delusion's are mostly based in fear, and that is because your creative part of the mind is a bit more active at this time, meaning, that You don't have a balanced mind.
When you are in this state of mind, (which can also be achived by meditation and/or the use of drugs) which is because of the commencment of a 'higher' dose of serotonin or rather, since it is an effect of lowerd metabolism, with the higher brain activity it tends to slow down the visuals and give you a timedistortion because of the slow use of the serotonin(the bodies own dmt basically, dream substance) and since the serotonin that YOUR BODY produces, now has a slower metabolism to act out in, it will give out a much broader visual spectrum to be part of. Children with ADHD gets AMPHETAMINE, in small doses, and they get calmer. Wonder why.... Ha. Could it be because the metabolism of the heart gets higher? Yes it does, because that was my experience for 5 years. Going in and out of my body all the time because sience minded people believe in the lie of their self that their better judgement is there, but they have no Idea how the drug works. Well, Drugs alter the heart rate basically, on a macro level. The deeper aspects well, they are a whole lot more detailed than this. 

If you, in this state, come to find religion as a practice, then you still have to find yourself, all that you see are the ghosts of future, past and present, and they are how you see yourself and the consequences of your actions, and they are there to make you stand up for yourself and stop being afraid of everything. I had my share of visions, but after that I also had three days of death(ego death) while I was basically having diarrhea containing ONLY water. It felt Like I was burning from within in my whole spine and around my heart, I thought I was going to go through spontanious combustion. I didn't obviously. What I did though, was contacting my father('01) and mother('11) and sisters('11) after not talking to them since well, it's behind their names. I came to the insight of what I had done wrong and what part I had in everything that I have been through, so I contacted them, talked to them and forgave them. Forgiving others is easy, but forgiving yourself is not as much, since that holds all the memories of all the people that I had blamed for my mistakes. 

When that Is done anyway, all the visions just stop, that is why you can treat schizofrenia through terapy instead of lobotomizing them with anti-psycothic's that only make them numb emotionally. Time to stop being Mengle, the doctors needs to see their part in all the wrong doing, because the evidence has been imperical for ages, that it's mostly more dagerous than without it. that concludes the Cluster Tree. 


Autism! The non-existant problem. Not A sickness! 

Autism Spectrum is part of the very amazing metabolicly low spectrum. All impressions are stronger. That is all. Because of the lower metabolism of their bodies, they live in different time distortions. Check the brain activity. They probably have really active brains, the more active it is, the slower and smarter they tend to seem. They speak out of their own will and thought.


Spiritual ignorants.

The spiritual people that I have shared words with over and over, these past years, are often enough settling at narcissism in the roots of their spiritual practices, acting on others good will, again some problems never really change. Everywhere & Anywhere they still tend to become fascists and reject people that try to teach them the truth, very condescending and blaming others for the truth that are set upon them. All to many of the modern teachings of Spirituality are from false spiritual leaders and false guides, that think that they are Gods(Don't follow people that guide you towards Narcissim!) and these people still don't see their part in other peoples demise. Well! They have been uttering something interesting though and been talking about 'Crystal' and 'Indigo' children, for the most part of my life now. Autism people are often categorized in these boxes, Perhaps they should be placed there by some, but I felt it was important to learn about it for myself, so that I could teach other, but it is basically just there to fuel the Ego into letting people think they are special.
We are ALL special. It's all or none.
That is why high morals and god values are needed.
Through the individual we find the group.
That is the way of the rightious. 
Equality in duality.


I am rightious, but far from divine by my standards.

 
 

Av Slisk Lindqvist - Lördag 25 aug 21:32

 
Socialister är de som hatar mest, de som inte tänker!
Nazismen är åter född med yttrandefrihets fascism i grunden
och Kapitalismen är motståndet, som får allt tyngre stöd.


Ja, precis så va det! Under väldigt många år så satt jag, blev indoktrinerad genom skolorna i olika tankar från folk som fortfarande inte lärt sig att vara ovillkorliga och se sitt fel i andras beteenden. Jag satt ofta och underade på VAD var det som gick fel på 1930-40 talet som skapade så mycket hat? Inte skulle jag någonsin i mina vildaste tankar ens kunna tänka mig att det vänliga och omhändertagande samhället man varit del utav hela sitt liv, skulle vara just det som till slut skulle bli det som vi idag minns som det 'värsta' som hänt i vår moderna tid. Man säger att en ledare är född och inte lärd! Man växer inte in i den rollen, men för mig känns det nog som ett både och, man blir det man naturlig är, men man växer till det som andra ska se upp till. Hela vår värld är uppbyggd på en lögn och vi hjälper den att fortsätta för att sanningen är för jobbig att ta del utav. Socialism utnyttjar alla genom att göra dig enhetlig.

Jag kommer dela en massa bilder här, på exempel utav oliktänkande hat, Ingen utav er behöver inte göra så mycket annat än att bli en del utav dessa grupper och se själva, det bevisar sig själv. Sverigedemokraterna är de nya Judarna. Det är socialt accepterat att hata dem. Anledningen? SD vill genom striktare politik främja den nationella ekonomiska situationen genom Kapitalism. Här används klassisk kommunistisk propaganda teknik som gör att alla tror att Samhället kollapsar om Kapitalism får fäste för att man som kapitalist tydligen ser ned på andra människor.

 Jag trodde själv att kapitalism var det ondaste som existerade på denna jord, fram till att jag såg de här videorna. Det förändrade allt för mig, allt gick ihop och sanningssökandet har lugnat sig. Mitt förstånd till vad som är och inte är sant har förändrats helt och jag vet varför och hur de ledande kapitalistiskt centrerade individerna lyckats att bli så stora. För att de för det mesta vet precis vad som är rätt och fel och de pratar inte om det, de tar det i sina egna händer, medan alla andra klankar ned på dem till dess att de blir motbevisade. Detsamma håller på att ske med mig, jag har varit motbevisat hela mitt liv, och de senaste åren har varit hårdast på mig för att jag har en annan förståelse till den verklighet som vi lever. 


Elon Musks kämpande för en bättre framtid!

Jeff Bezos liv som skaparen utav Amazon.
Bill Gates en Innovatör med vänligt hjärta.Så fick jag det här svaret i en utav mina kommentarer.

Hur ska man ställa sig till något sådant när man själv vet att det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Det är oliktänkandet som ens skapat grunden för att detta kunnat hända, men det är just denna ignorans som gör att folk inte lär sig utav sina misstag, denna gång så kommer det vara ett krig emot Kapitalism på en extremt stor skala! 

 


Jag gav hen svar via messenger i efterhand.
Liknandes det här som jag nu väljer att uttrycka till er.

"Jag är med i en grupp som är emot SD. Jag får hela tiden säga åt dem att tänka på hur de uttrycker sig."

 
   

Läs mer om det ovanstående, genom mitt föregående inlägg.
Tryck på den här länken: Socialismen: Den blinda Cancern?

   


"Det här är från igår, när kommentarer bara föll ner som meteorer över en artikel där valkommisionen gjort ett neutralt och opartiskt beslut och alla skrek om folkmord på SD medlemmar och SD och sen allt det mörka som folk är kapabla att tänka."

Jag tänker inte bara stå och titta på när folk inte ens själva ser att de gör fel! Hur ska de ens komma till insikt i hur de behandlar andra om de inte ens ser skillnaden på hur de behandlar andra.

.  


"Säg inte till mig som stödjer Direkt Demokratisk Liberal Kapitalist. Att Kapitalism är det som föder alla onda värderingar, för att Liberal Kapitalism har en tendens att födas ur ett Socialistiskt samhälle för att det blir för enhetligt och till slut för våldsamt."


ÅSIKTSKORRIDOREN STÄRKS AV VARANDRAS IGNORANS!

Jag delade allmän information till folk och bara för att en Sverige blir hyllat utav denna utländska person så fick jag det här bemötandet. Åsiktskorridoren är stark hos nästan alla som inte själva ser vad de för fel. 

 

"All visdom filtreras genom våra egna värderingar, om vi inte förstår det själva,
så kommer vi inte ta åt oss av det andra säger." 
  
― Slisk Lindqvist'Håll dig i ledet, mask! Här råder mitt omdöme!'

Man kan inte yttra sanning inom en socialistisk miljö inte ens bland Veganer, utan att det slutar i.


       
 
Tack facebook! För att "dislike" tummen aldrig fick ta del i samtalen.
 
För att du har lagt grunden till mängder utav folk, att kunna utöva sin fascism på oliktänkande individer, när de bemöts utav ärlighet. Vad var det egentligen för inlägg som triggade den här konfrontationen?
Mina värderingar är att Djur, Insekter, Människor och Växter, är skapta i en cykel utav liv och har därmed ett lika värde och jag respekterar vilken nivå folk är på, om de står starka i sina värderingar, utöver så är de flesta människorna hycklare.


Här är Inlägget som tydligen behöver en 'Trigger Warning' inom åsiktskorridoren.


 


Vad gav egentligen upphov till denna extremt ärliga verklighetsbild då?
Särbehandling. Antingen så står man bakom att all industri är fel eller ingen. 

 Det råder stor och djup oro i mig!

Att ha sett folk uttryckligen öppna sig om sitt hat utav oliktänkande individer, det väcker mycket känslor inom mig, för att dessa blir då de nya Judarna och det är vad Socialismen oavsett om det är 'demokratiskt' eller inte, till slut göder ur sitt omhändertagande genom välfärd och det är också anledningen att Extrem Socialism alltid slutar i folkmord, för att de som avrättas är de som väcker de stora massorna till att se verkligheten.

De oliktänkande individerna, är allt som oftast de som tar oss in i en ny era utav visdom och kunskap! Så låt mig hjälpa er att se er själva! Se till dig själv innan du dömmer någon annan!

Romariket som höll i  nästan 1500 år,  hade en samhällsstruktur som var byggt på demokratisk Liberal Kapitalism tills de övergick till Socialism vilket påbörjade dess fall som över 6 decennier spelade ut sin egna existens! Anledningen? Ekonomiskt förfall via välfärd. I slutskedet av riket så var värderingarna bland folk så dåliga att större delen utav populationen var narcissister. Vilket har skett nu också, där andra alltid bär felet till hur man mår istället för att man ser till hur man själv beter sig inför andra.GUD äro rättvis, GUD äro kärleksfull, GUD äro ovillkorlig.

Man har ENDAST bedömma någon annans rätt om man till fullo förstår bådas sidor och konsekvensen utav handlandet. Det är uttalandet som grundar sig i att endast Gud kan döma andra! Det är dina egna värderingar som sätter stopp för dig själv att kunna ha god nog moral, till att vara en strikt och rättvis ledare! Detta är också anledningen till att jag valt att ta bort folks namn, för att det ligger inte i er rätt att dömma deras omdöme, endast ifrågasätta det. Så till dess att du byggt upp dina egna fyra pelare, så har du inte rätten att dömma andra eller motsätta dig deras värderingar, förens själv ser din del i andras beteende, lidande och själv kan sätta dig in i den situation som påfallit dessa individer i din närvaro.

Ta upp en religion, kampsport, eller spirituell träning som Yoga etc, träna upp dina fyra pelare! Självförtroende, Självkänsla, Självinsikt, Självrespekt och därmed din Självständighet. Innan dess är du endast en slav som återspeglar andras lustar, utan någon som helst självdicsiplin, och kunskapen att stoppas från ett utagerande. Det är genom dessa dygder som du växer dig stark och blir en bättre människa, allas lika värde blir normen och din oskyldighet är det som främjas via dessa former, men om du ser något som du inte tycker sig stämma in i dessa texter, så är det troligen för att du ej är redo att möta den fulla sanningen att det du ser är något du själv avger.

   Jag har åter och åter igen hört många säga att Gud låter som en narcissist och mycket därtill, för mig så blir det då självklart att du ska se till sig själv som dina värderingar och moral. För att Gud är bortom din uppfattning till dess att du blir ovillkorligheten själv. Vi talar till oss själva konstant, vare sig vi vet det eller ej, och om du sätter dina viljor före riktiga behov eller andras välmående, då är det troligt nog så att du själv, är det du pratar om.


Om vi inte börjar se gemenskapen i varandra, så kommer vi falla tillbaka till gamla spår, men den här gången är det moralen från de utan värderingar som är problemet och inte dem som står upp emot dem. Vill ni försätta er in i samma verklighet, som den av tidigt 1900-tal? Var så goda, låt det bara vara känt att medan ni trodde er ha rätt, så blev ni ständigt varnade från de som vet bättre. Oavsett om ni kan ta till er det nu eller inte.Allt det jag har haft att säga har nu passerat genom era egna filter och jag är förstående till det, jag tycker om er även om ni inte hänger med eller kan ta till er. Jag är ovillkorlig och vet att ni kommer alla komma tillbaka när ni väl förstår sanningen själva. Många har vaknat upp till att vara något sånär rättvisa, det är dock inte lätt att vara genuin, när enheten, tycker att den har rätt och delar felaktig data som de ser som rationellt, men inte förstår sin fulla börd utav.

 

Slisk Lindqvist
Published by Slisk Lindqvist · 21 mins · 

All kunskap filtreras genom våra egna värderingar och kunskap. Så se alltid, till andra i respekt, till den nivå som de besitter av kunskap.

Individer utan egna värderingar, är fascister som drar ned andra, fascismen har alltid varit ett problem, för att de mer insatta inte respekterat de övriga och de som varit fascister är och förblir för alltid de som inte står upp för sina egna åsikter och agerar fakta resistenta. De självständiga tenderar att vara och förblir översittare när de inte respekterar andras kunskapsnivå utan blir istället fascister utav högre vetande.

Om man mot förmodan utser sig själv vara en individ som besitter högre kunskap, så slutar man också oftast att värdera andras intryck till sitt lika värde och därmed tar man inte till sig andras verklighet, då tenderar man att agera med ett översittarbeteende som blir problematisk och skapar konfrontation redan från start. Oavsett vem du är så är du en fascist om du inte respekterar andras åsikter till fullo.

Om vi ska kunna ha fredligare konversationer, så måste vi alla kunna se allas lika värde och respektera dem som är där man själv en gång varit. Annars kommer man aldrig bli en bättre människa själv.

Vi ska vara självständiga och inte göra andras åsikter våra så fort vi hör dem, utan istället ta till sig vad de menar i sin ärlighet och därigenom säga sitt. Om andras värderingar blir våra egna, så har vi inga värderingar själva och förlorar därmed vår integritet.

#kapitalism #socialism #visdom #kunskap #respekt #allaslikavärde
#svpol #valet2018 #valfusk2018

 


Förändring i vårt styre krävs, Nationellt samt Globalt!

Jag stödjer Direktdemokrati i ett till grunden Liberal Kapitalistiskt samhälle,
där slutligen Ubuntu projektet senare blir inplanerat och genomfört, som en riktning i humanitär anda. För att det ska få fäste så kan det vara bra att använda hjärnan lite utöver att bara vara emotionell.Enda sättet att krossa egot på, lite granna, är att ge den ansvar och då måste man ta till sig andras kunskap för att kunna bygga ett starkare land, dvs gemensamt ansvar.

Något som Direktdemokraterna kan bistå med. Synd bara att informationen om dem varit så liten. Låt en röst gå till dem och därmed "causality". Du behöver inte förstå uttrycket och att det är bra idag inför framtiden, bara du ser förändrangen när den sker och slutligen förstår till vilket ändamål du bidrog till stacken.

Vi behöver alla se vår del i det vi upplever. Tror du att kärlek är det du vill ha, det är snarare det du ovillkorligt ger. Det du ger är också det du får av andra, för vi är speglar av varandra.

Vill du ha ett gemensamt och enat land, då får du också ovillkorligt ge efter för att ta till dig visdom och det kan inte uppnås utan att man förstår andra och accepterar dem. Då med höga värderingar. Lägg inte det fulla ansvaret på andra, lägg delar utav det på dig själv! Ge din #röst till en #framtid med #flytandedemokrati och därmed värna om #gemenskap, #ärlighet och #visdominom #svpol i #valet2014 och #framåt!

 

 

 

Presentation


The Philosophies of a Mad Man.

All Life is Equal.
All Life is Sacred.
Respect Life & Life will Respect you.

I Am Morally Strict and Righteous. We all need to Change for the better, because we are all Connected.

Fråga mig

0 besvarade frågor

Omröstning

Är du troende?
 Ja.
 Spirituell
 Agnostiker
 Ateist

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2018
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  - querzion - the way of nevyn  med Blogkeen
Följ  - querzion - the way of nevyn  med Bloglovin'

Comment War


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se